Haanja ja Põlva-Võru külastusala


Haanja ja Põlva-Võru külastusalade külastuskorralduskavas käsitletakse järgnevaid RMK majandatavaid puhke- ja kaitsealasid:
  • Haanja-Karula puhkeala
  • Räpina-Värska puhkeala
  • Karula rahvuspark
  • Haanja looduspark
Külastuskorralduskava materjalid:
Haanja ja Põlva-Võru külastusalade külastuskorralduskava
Lisa 1. Haanja ja Põlva-Võru külastusalade analüüsi kokkuvõte ja profileerimine
Lisa 2. Haanja ja Põlva-Võru külastusalade külastusobjektide prioriteetsus
Lisa 3. Haanja ja Põlva-Võru külastusalade väärtuste eksponeerimise kaardistamine ja laekunud ettepanekud
Lisa 4. Haanja ja Põlva-Võru külastusalade külastuskorralduskava osas laekunud ettepanekud
Lisa 5. Haanja ja Põlva-Võru külastusalade külastusobjektide juurdepääsuteed
Lisa 6. Haanja ja Põlva-Võru külastusala tsoneerimine

Täitmise aruanded
Külastuskorralduskava 2020. aasta täitmise aruanne
Külastuskorralduskava 2021. aasta täitmise aruanne
Külastuskorralduskava 2022. aasta täitmise aruanne

Külastajauuringu materjalid:
Külastajauuringu tulemused Haanja-Karula puhkeala
Külastajauuringu tulemused Karula rahvuspark
Külastajauuringu tulemused Haanja looduspark
Külastajauuringu tulemused Räpina-Värska puhkeala

Töörühma kohtumise materjalid:
Töörühma kohtumise sissejuhatav ettekanne
Töörühma kohtumise memo

Algsed kava materjalid:
Haanja- ja Põlva-Võru külastusalade külastuskorralduskava 1. tööversioon
Haanja- ja Põlva-Võru külastusalade analüüs ja profileerimine
Haanja- ja Põlva-Võru külastusalade loodushoiuobjektide prioriteetsus
Haanja ja Põlva-Võru külastusalade külastuskorralduskava 2. versioon
Kontaktisikud:
Tiia Ilmet
Külastusala juht
tiia.ilmet@rmk.ee
Kerli Karoles-Viia
Kavandamisspetsialist
kerli.karoles-viia@rmk.ee

Ettepanekute esitamine:
ettepanekud ja probleemid palume esitada kontaktisikutele kasutades allolevat vormi:
Ettepaneku esitamise vorm