Saaremaa ja Hiiumaa külastusalad


Saaremaa ja Hiiumaa külastusalade külastuskorralduskavas käsitletakse järgnevaid RMK majandatavaid puhke- ja kaitsealasid:
  • Hiiumaa puhkeala
  • Saaremaa puhkeala
  • Vilsandi rahvuspark
Külastuskorralduskava materjalid:
Saaremaa ja Hiiumaa külastusalade külastuskorralduskava
Lisa 1. Saaremaa ja Hiiumaa külastusalade analüüs ja profileerimine
Lisa 2. Saaremaa ja Hiiumaa külastusalade külastusobjektide prioriteetsus
Lisa 3. Saaremaa ja Hiiumaa külastusalade väärtuste eksponeerimise kaardistamine ja laekunud ettepanekud
Lisa 4. Saaremaa ja Hiiumaa külastusalade külastuskorralduskava osas laekunud ettepanekud
Lisa 5. Saaremaa ja Hiiumaa külastusalade külastusobjektide juurdepääsuteed
Lisa 6. Saaremaa ja Hiiumaa külastusalade tsoonid

Täitmise aruanded
Külastuskorralduskava 2020. aasta täitmise aruanne
Külastuskorralduskava 2021. aasta täitmise aruanne
Külastuskorralduskava 2022. aasta täitmise aruanne

Külastajauuringu materjalid:
Hiiumaa puhkeala külastajauuringu tulemused 2015
Saaremaa puhkeala külastajauuringu tulemused 2015
Vilsandi rahvuspargi külastajauuringu tulemused 2015

Töörühma kohtumise materjalid:
Töörühma kohtumise sissejuhatav ettekanne
Töörühma kohtumise memo

Algsed kava materjalid:
Saaremaa ja Hiiumaa külastusalade külastuskorralduskava 1.  tööversioon
Saaremaa ja Hiiumaa külastusalade analüüs ja profileerimine
Saaremaa ja Hiiumaa külastusalade loodushoiuobjektide prioriteetsus
Saaremaa ja Hiiumaa külastusalade külastuskorralduskava 2. versioon
Kontaktisikud:
Ülla Soonik
Külastusala juht
ullar.soonik@rmk.ee
Diana Roolaid
Kavandamisspetsialist
diana.roolaid@rmk.ee

Ettepanekute esitamine:
ettepanekud ja probleemid palume esitada kontaktisikutele kasutades allolevat vormi:
Ettepaneku esitamise vorm