Kontaktisikud:
Riho Männik
Külastusala juht
riho.mannik@rmk.ee
Marju Paas
Kavandamisspetsialist
marju.paas@rmk.ee