RMK külastustaristu rekonstrueerimine

Kaitsealade külastustaristu rekonstrueerimist rahastatakse Ühtekuuluvusfondist. Tegevuste kogumaksumus on 4 411 941,18 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% kogumaksumusest 3 750 150 eurot ning RMK omafinantseering 15% kogumaksumusest 661 791,18 eurot.
RMK külastustaristu rekonstrueerimise tegevused viiakse ellu keskkonnaministri 18.05.2015 käskkirja nr 461 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuse 8.1.4 „Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine“ elluviimiseks ja meetme tegevuse 2015-2020 tegevuskava ja eelarve kinnitamine“ alusel.
Projekti eesmärk on seatud vastavalt Looduskaitse arengukava 2012-2020: „Et inimesed tahaksid looduses aega veeta ja et neil oleks seal viibides piisavalt infot, peavad olema välja arendatud vastavad tugistruktuurid, mille moodustavad  infoviidad, -tahvlid, loodusrajad ning muud rajatised: laudteed ja vaatetornid.“ Kaitsealade külastuskorralduse taristu peab tagama, et kõigi Eesti elupaikadega on võimalik loodust kahjustamata tutvuda.
Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine raames viiakse ellu järgmised tegevused:

Tegevuste nimetus
Tegevuste maksumus
Tegevuste seis
Valgesoo maastikukaitseala Valgesoo vaatetorni rekonstrueerimine305 000 EUR
Lõpetatud
Luhasoo maastikukaitseala külastustaristu rekonstrueerimine163 792 EUR
Lõpetatud
Karula rahvuspargi külastustaristu rekonstrueerimine486 000 EUR
Teostamisel
Alam-Pedja looduskaitseala Selli-Sillaotsa õpperaja rekonstrueerimine  98 000 EUR
Lõpetatud
Endla looduskaitseala Võlingi allika matkaraja rekonstrueerimine  56 000 EUR
Lõpetatud
Iisaku parkmetsa kaitseala vaatetorni ja Tudusoo looduskaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine163 608 EUR
Lõpetatud
Kurtna maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine 94 955 EUR
Lõpetatud
Selisoo loodusala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine  69 705 EUR
Lõpetatud
Marimetsa looduskaitseala vaatetorni rekonstrueerimine  46 512 EUR
Lõpetatud
Matsalu rahvuspargi Kloostri ja Suitsu vaatetorni rekonstrueerimine  76 000 EUR
Teostamisel
Kõrvemaa maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine III etapp354 146 EUR
Teostamisel
Paunküla maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine  65 000 EUR
Teostamisel
Tabasalu loodusõpperaja rekonstrueerimine  25 000 EUR
Teostamisel
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Soomaa rahvuspargis V etapp214 000 EUR
Lõpetatud
Kabli looduskaitseala külastust suunava taristu rekonstrueerimine160 000 EUR
Lõpetatud
Lahemaa rahvuspargi külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine III etapp333 000 EUR
Teostamisel
Käina lahe -Kassari maastikukaitseala  külastusrajatiste rekonstrueerimine126 034,80
    EUR
Lõpetatud
Vilsandi rahvuspargi Vilsandi vaatetorni rekonstrueerimine 59 214 EUR
Lõpetatud
Peipsiveere looduskaitseala Emajõe õpperaja rekonstrueerimine102 000 EUR
Lõpetatud
Endla looduskaitseala Endla järve vaatetorni projekteerimine
10 485,84          EUR
Lõpetatud
Uljaste maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine 0 EUR
Teostamine katkestatud
Nõva maastikukaitseala külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine 11 970 EUR
Lõpetatud
Mukri maastikukaitseala külastusrajatiste rekonstrueerimine II etapp 41 312 EUR
Lõpetatud
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal300 000 EUR
 Teostamisel
Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Teringi maastikukaitsealal135 000 EUR
 Teostamisel
Rauna vaatetorni rekonstrueerimine  60 950 EUR
 Teostamisel
Luitemaa looduskaitsealal Rannametsa-Tolkuse õpperaja ja vaatlustorni rekonstrueerimine 190 300 EUR
 Teostamisel
Tareste maastikukaitsealal külastusrajatiste rekonstrueerimine
172 500 EUR
 Teostamisel
Külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine Alutaguse rahvuspargis

260 000 EUR Teostamisel