Külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine Alutaguse rahvuspargis

Projekti tegevuse käigus rekonstrueeritakse Iisaku vaatetorni ümbrus ja lõkkekoha taristu (katusealune koos lõkkekohaga 1tk, kuivkäimla 1tk, kõnniteed 100 jm, infotahvel 1tk), Jõuga järvede lõkkekohad (katusealused koos lõkkekohtadega 6tk, infostend 1tk, parkla katend ja piirded, trepp 30jm, pinnasekaitse rajatis 20jm), Poruni matkaraja taristu (katusealune koos lõkkekohaga 3 tk, kuivkäimlad 2tk, purded 3tk, infotahvel 3 tk), Agusalu matkarada ja lõkkekoht (katusealune koos lõkkekohaga 1 tk, laavu 1tk, infotahvel 6tk, vaatekohtade tahvlid 28 tk) ning samuti vajab uuendamist kogu Alutaguse rahvuspargi infotahvlite süsteem (36 infotahvlit). Infotahvlid on kavandatud järgmiselt: endine Puhatu LKA (3 tk), Agusalu LKA (4 tk), Narva jõe hoiuala (3 tk), Struuga MKA (2 tk), Smolnitsa MKA (2 tk), Mäetaguse tammik (1 tk), Iisaku MKA (2 tk), Jõuga MKA (2 tk), Muraka LKA (9 tk), Selisoo LKA (3 tk), Võhma lõkkekoht (Võhma soo) (1 tk), Järvevälja MKA (1 tk), Peipsi järve luited (2 tk), Kurtna MKA (1 tk).
Teostatavad rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadele, soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist.

Töid teostatakse aastatel 2019 – 2023.
Tööde planeeritav eelarve on 260 000,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (221 000,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Heinar Juuse
heinar.juuse@rmk.ee