Iisaku parkmetsa kaitseala vaatetorni ja Tudusoo looduskaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine

Iisaku parkmetsa kaitseala vaatetorni ja Tudusoo looduskaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine, mille raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Iisaku parkmetsa kaitsealale rajatud Iisaku vaatetorn ja Tudusoo looduskaitsealale rajatud Seljamäe õppematkaraja laudteed, paviljon, lõkkekoht ja infotahvlid.
Teostatavad rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, ning aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadele, soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist.

Töid teostatakse aastatel 2015 - 2018
Tegevuse kogumaksumus on 146 000,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (124 100,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo:
Heinar Juuse
heinar.juuse@rmk.ee