Luitemaa looduskaitsealal Rannametsa-Tolkuse õpperaja ja vaatlustorni rekonstrueerimine

Rekonstrueeritakse Rannametsa-Tolkuse looduse õpperada 2,2 kilomeetrit täies mahus laudtee ca 1600 m, hakkepuiduga kaetud rada ca 600 m, 7 treppi ca 160 jm ja 14 õppekogunemiseks vajalikku platvormi 18 pingiga. Tornimäe vaatlustornil vahetatakse katus ja 6 platvormi laudised.
Projekti käigus teostatavad rekonstrueerimistööd aitavad kaasa külastaja võimaliku negatiivse mõju minimeerimisele. Külastajad suunatakse aladele, kus häiring tundlikele ökosüsteemidele ja looduskeskkonnale on minimaalne.

Töid teostatakse aastatel 2018 - 2023.
Tegevuse kogumaksumus on 190 300,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (161 755,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Riho Männik
riho.mannik@rmk.ee