Luitemaa looduskaitsealal Rannametsa-Tolkuse õpperaja ja vaatlustorni rekonstrueerimine

Rekonstrueeriti Rannametsa-Tolkuse vaatetorn ja looduse õpperada 2,2 kilomeetrit täies mahus laudtee ca 1600 m, hakkepuiduga kaetud rada ca 600 m, 7 treppi ca 160 jm ja 14 õppekogunemiseks vajalikku platvormi 18 pingiga.

Projekti käigus teostatud rekonstrueerimistööd aitavad kaasa külastaja võimaliku negatiivse mõju minimeerimisele. Külastajad suunatakse aladele, kus häiring tundlikele ökosüsteemidele ja looduskeskkonnale on minimaalne.

Töid teostati aastatel 2021- 2023.

Tegevuse kogumaksumus on 612463,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (520 593,55 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Riho Männik
riho.mannik@rmk.ee