Luhasoo maastikukaitseala külastustaristu rekonstrueerimine

Projekti raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Luhasoo õpperajal laudtee ja paigaldatakse parklapiirded.
Teostatavad rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadele, soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist.

Töid teostatakse aastatel 2015 - 2017
Tegevuse kogumaksumus on 110 791,56 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (94 172,82 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Tiia Ilmet
tiia.ilmet@rmk.ee