RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
20. veebruar, 2024

Milleks taastada Pärnumaa soid ja soometsi?

Pärnumaal on palju kaitsealasid, mille kaitse-eesmärkide hulka kuulub märgade elupaikade kaitsmine ja taastamine. Suur osa soometsadest, ka kaitsealadel, on kuivendusest mõjutatud ja maastikult kadunud või kadumas. Kõige lihtsam viis nende väärtuslike koosluste säilitamiseks on kuivenduskraavide sulgemine, mis aga võib tekitada kohalikke häiringuid nii ökosüsteemis kui ühiskonnas.
23. oktoober, 2023

Vasalemma jõe kalad pääsesid vabalt liikuma

Vasalemma jõel kalade rännet takistanud Vanaveski paisu eemaldamine sai oktoobris lõpp-punkti. Viimase lihvi andmiseks istutasid projekti osalised ja koostööpartnerid kaldale noored puud ning soovisid kaladele head kudemisõnne vabastatud jões.

14. juuli, 2023

Nedrema ja Urita soodest

2023. a augustis algavad Nedrema looduskaitseala kaitsekorralduskavast tulenevad kaitsekorralduslikud tööd Nedrema ja Urita rabade loodusliku veerežiimi taastamiseks. Taastamistöö hanke võitis AS Valmap Grupp. Tööprojekti koostas OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Veebruar, 2023

16.02Mitu ebapärlikarpi meil on? ( )

Jaanuar, 2023

11.01Taastatud sood ja niidud (Kaidi Jõesalu)

Oktoober, 2022

25.10Praktika RMK looduskaitseosakonnas (Leevi Krumm)

August, 2022

31.08Ülevaade korrastatud Põlliku jääksoost (Leevi Krumm)

September, 2021

20.09RMK kavandab Puhatu soostiku veerežiimi taastamist (Leevi Krumm)
12.08Matk Iru Linnamäele (Leevi Krumm)

Mai, 2021

19.05Kõred Veskijärvel ja artikkel Postimehes (Ants Animägi)

Märts, 2021

02.03Soode taastamine 2020 (Kaupo Kohv)

Jaanuar, 2021

19.01Laukasoo veerežiimi taastamise projekt (Leevi Krumm)

September, 2020

26.09Ohepalu LKA soode veerežiimi taastamistööd (Leevi Krumm)

Mai, 2020

22.05Pirita jõeoru MKA niidud 2020. aastal (Leevi Krumm)

Aprill, 2020

23.04Veskijärvel on kõrede arvukus tõusuteel (Ants Animägi)

Märts, 2020

10.03RMK 2019 looduskaitsetööd ja 2020 väljakutsed (Kaupo Kohv)

Jaanuar, 2020

26.01Voore jääksoo veerežiimi taastamise projekt (Leevi Krumm)
20. veebruar, 2024

Milleks taastada Pärnumaa soid ja soometsi?

Pärnumaal on palju kaitsealasid, mille kaitse-eesmärkide hulka kuulub märgade elupaikade kaitsmine ja taastamine. Suur osa soometsadest, ka kaitsealadel, on kuivendusest mõjutatud ja maastikult kadunud või kadumas. Kõige lihtsam viis nende väärtuslike koosluste säilitamiseks on kuivenduskraavide sulgemine, mis aga võib tekitada kohalikke häiringuid nii ökosüsteemis kui ühiskonnas.
23. oktoober, 2023

Vasalemma jõe kalad pääsesid vabalt liikuma

Vasalemma jõel kalade rännet takistanud Vanaveski paisu eemaldamine sai oktoobris lõpp-punkti. Viimase lihvi andmiseks istutasid projekti osalised ja koostööpartnerid kaldale noored puud ning soovisid kaladele head kudemisõnne vabastatud jões.

14. juuli, 2023

Nedrema ja Urita soodest

2023. a augustis algavad Nedrema looduskaitseala kaitsekorralduskavast tulenevad kaitsekorralduslikud tööd Nedrema ja Urita rabade loodusliku veerežiimi taastamiseks. Taastamistöö hanke võitis AS Valmap Grupp. Tööprojekti koostas OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Veebruar, 2023

16.02Mitu ebapärlikarpi meil on? ( )

Oktoober, 2022

25.10Praktika RMK looduskaitseosakonnas (Leevi Krumm)

August, 2022

31.08Ülevaade korrastatud Põlliku jääksoost (Leevi Krumm)

September, 2021

20.09RMK kavandab Puhatu soostiku veerežiimi taastamist (Leevi Krumm)
12.08Matk Iru Linnamäele (Leevi Krumm)

Mai, 2021

19.05Kõred Veskijärvel ja artikkel Postimehes (Ants Animägi)

Märts, 2021

02.03Soode taastamine 2020 (Kaupo Kohv)

Jaanuar, 2021

19.01Laukasoo veerežiimi taastamise projekt (Leevi Krumm)

September, 2020

26.09Ohepalu LKA soode veerežiimi taastamistööd (Leevi Krumm)

Mai, 2020

22.05Pirita jõeoru MKA niidud 2020. aastal (Leevi Krumm)

Aprill, 2020

23.04Veskijärvel on kõrede arvukus tõusuteel (Ants Animägi)

Märts, 2020

10.03RMK 2019 looduskaitsetööd ja 2020 väljakutsed (Kaupo Kohv)

Jaanuar, 2020

26.01Voore jääksoo veerežiimi taastamise projekt (Leevi Krumm)
11. jaanuar, 2023

Taastatud sood ja niidud

Ei läinud mullunegi aasta niimoodi mööda, et RMK tehtavate tööde sekka poleks kuulunud elupaikade – soode ja poollooduslike koosluste taastamised.