RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
20. september, 2021

RMK kavandab Puhatu soostiku veerežiimi taastamist

Nii turba kui ka põlevkivi kaevandamine ja kuivenduskraavide rajamine on Puhatu soostikku  tugevalt kuivendanud, mistõttu on siirde- ja madalsoode kooslused hävimas. Veerežiimi taastamine aitab kuivendavat mõju peatada.

Autorid: Leevi Krumm, Carmen Kilvits

13. september, 2021

Väike ja kaunis taastatud puisniit Marimetsa looduskaitsealal Kalju külas

2021.a septembris lõppes 2,6 ha suuruse puisniidu taastamistöö Lääne-Nigula vallas Kalju külas. Objekt paikneb Marimetsa looduskaitsealal.

26. august, 2021

Loode tammikus lõpeb sel sügisel puisniidu taastamistöö

Saaremaal Loode tammikus toimub jätkuvalt kaitsekorralduslik töö tihedaks kasvanud puu- ja põõsarinde tõttu hääbunud puisniidule iseloomuliku taimestiku- ja muu liigirikkuse taastamiseks.
12.08Matk Iru Linnamäele (Leevi Krumm)

Mai, 2021

19.05Kõred Veskijärvel ja artikkel Postimehes (Ants Animägi)

Märts, 2021

02.03Soode taastamine 2020 (Kaupo Kohv)

Jaanuar, 2021

19.01Laukasoo veerežiimi taastamise projekt (Leevi Krumm)

September, 2020

26.09Ohepalu LKA soode veerežiimi taastamistööd (Leevi Krumm)

Mai, 2020

22.05Pirita jõeoru MKA niidud 2020. aastal (Leevi Krumm)

Aprill, 2020

23.04Veskijärvel on kõrede arvukus tõusuteel (Ants Animägi)

Märts, 2020

10.03RMK 2019 looduskaitsetööd ja 2020 väljakutsed (Kaupo Kohv)

Jaanuar, 2020

26.01Voore jääksoo veerežiimi taastamise projekt (Leevi Krumm)
20. september, 2021

RMK kavandab Puhatu soostiku veerežiimi taastamist

Nii turba kui ka põlevkivi kaevandamine ja kuivenduskraavide rajamine on Puhatu soostikku  tugevalt kuivendanud, mistõttu on siirde- ja madalsoode kooslused hävimas. Veerežiimi taastamine aitab kuivendavat mõju peatada.

Autorid: Leevi Krumm, Carmen Kilvits

13. september, 2021

Väike ja kaunis taastatud puisniit Marimetsa looduskaitsealal Kalju külas

2021.a septembris lõppes 2,6 ha suuruse puisniidu taastamistöö Lääne-Nigula vallas Kalju külas. Objekt paikneb Marimetsa looduskaitsealal.

26. august, 2021

Loode tammikus lõpeb sel sügisel puisniidu taastamistöö

Saaremaal Loode tammikus toimub jätkuvalt kaitsekorralduslik töö tihedaks kasvanud puu- ja põõsarinde tõttu hääbunud puisniidule iseloomuliku taimestiku- ja muu liigirikkuse taastamiseks.
12.08Matk Iru Linnamäele (Leevi Krumm)

Mai, 2021

19.05Kõred Veskijärvel ja artikkel Postimehes (Ants Animägi)

Märts, 2021

02.03Soode taastamine 2020 (Kaupo Kohv)

Jaanuar, 2021

19.01Laukasoo veerežiimi taastamise projekt (Leevi Krumm)

September, 2020

26.09Ohepalu LKA soode veerežiimi taastamistööd (Leevi Krumm)

Mai, 2020

22.05Pirita jõeoru MKA niidud 2020. aastal (Leevi Krumm)

Aprill, 2020

23.04Veskijärvel on kõrede arvukus tõusuteel (Ants Animägi)

Märts, 2020

10.03RMK 2019 looduskaitsetööd ja 2020 väljakutsed (Kaupo Kohv)

Jaanuar, 2020

26.01Voore jääksoo veerežiimi taastamise projekt (Leevi Krumm)