RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
20. veebruar, 2024

Milleks taastada Pärnumaa soid ja soometsi?

Pärnumaal on palju kaitsealasid, mille kaitse-eesmärkide hulka kuulub märgade elupaikade kaitsmine ja taastamine. Suur osa soometsadest, ka kaitsealadel, on kuivendusest mõjutatud ja maastikult kadunud või kadumas. Kõige lihtsam viis nende väärtuslike koosluste säilitamiseks on kuivenduskraavide sulgemine, mis aga võib tekitada kohalikke häiringuid nii ökosüsteemis kui ühiskonnas.

Kikepera looduskaitseala sihtkaitsevööndites plaanitakse taastamistöid ligi 1800 ha suurusel alal ja taastamiskava on pannud kokku Eestimaa Looduse Fond koos Tartu ülikooli ja RMK-ga. Kava kooskõlastamise ja tutvustamise käigus on tekkinud ka avalik arutelu töö eesmärkide ja võimalike tagajärgede osas. See on igati normaalne osa taastamistööde kavandamise protsessist. 

Selgitasime teemat Pärnu Postimehe arvamusloos "Milleks taastada Pärnumaa soid ja soometsi?"

Kikepera taastamiskava esimese versiooniga saab tutvuda siin

Kikepera taastamisala üldine taastamisplaan.

10. jaanuaril toimus Surju rahvamajas Kikepera kuivendatud soometsade taastamiskava arutelu. On oluline, et taastamine toimuks kohalike inimeste teadmisel ja toetusel. Foto: ELF.

Lisa kommentaar

Email again: