RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
17. veebruar, 2020

Poollooduslike koosluste taastamine Vääna kaitsealadel

RMK taastab Harju maakonnas Harku vallas Adra, Humala ja Vääna külades Vääna maastikukaitsealal ja Vääna hoiualal poollooduslikke kooslusi ehk niite. Taastamisaladel on peamiseks poolloodusliku koosluse tüübiks alvarid ehk looniidud (loodusdirektiivi kood 6280*), kuid vähesel määral esineb ka aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niite (6510), kuivi niite lubjarikkal mullal (6210) ja kadastikke (5130). Taastamisalade kogupindalaks on 74,6 hektarit.

Vääna hoiualal ja Vääna maastikukaitsealal on RMK välja rentinud riigimaid, kus on registreeritud poollooduslikud kooslused, ligikaudu 86 hektari ulatuses.

Taastatavad alad hõlmavad renditud aladest enda alla 74,6 ha ehk 87%. Taastamistöödega on plaanis lõpule jõuda 2020. aasta lõpuks, kui muidugi ilmastik seda võimaldab. Taastamistööde raames vähendatakse puittaimestiku katvust, peamiselt eemaldatakse alalt kadakaid, mände, noori kuuski jt puid ning freesitakse kännud ja suuremad mättad maapinnaga samale tasapinnale. 

Vääna maastikukaitseala ja Vääna hoiuala üks väärtusi on kindlasti seal piirkonnas ulatuslikel aladel kasvav III kaitsekategooria taimeliik põõsasmaran (Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.). Põõsasmaran eelistab kasvukohana ajutiselt niiskeid ja valgusküllaseid loopealseid. Samuti on teada, et põõsasmaran talub hästi tagasilõikamist ning pügamist, mistõttu ei ole vaja karta, et poollooduslike koosluste taastamistööde raames maha niidetud, hekseldatud või maapinna lähedalt freesitud taimed hukkuksid. Varasemad taastamiskogemused on näidanud, et põõsasmaran uueneb väga edukalt ning kevadel kasvavad juba uued noored põõsad.

Fotod sündmuspaigalt (13.02.20):


Lisa kommentaar

Email again: