RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
18. mai, 2021

Saessaare raba taastamistööd suvepausil

Kikepera looduskaitsealal asuv Saessaare raba on osa suurest Kikepera raba sookompleksist. Möödunud sajandi esimeses pooles enne suuremaid kuivendustöid laius Kikepera rabast lõunas ulatuslik siirdesoosmassiiv. Kikepera raba sai siin jätku ka kahe eraldiseisva rabalaamaga. Maa-ameti jagatud ajaloolistelt aerofotodelt 1950. aastast on näha selle soomaastiku avatus ja keerulised vooluteed ning aimatav, kui märg see piirkond tollal oli. Arusaadavalt on kuivendussüsteemi ja teede ehitusega varasem pilt tänaseks väga oluliselt muutunud. Avatud ja pool-avatud siirdesookooslused on asendunud tihenenud ja kõrgeks kasvanud puurindega.

2019. aastal valmis Saessaare raba ja Kauni raba veerežiimi taastamise projekt. Taastatava ala pindala koos Kauni rabaga on ca 1700 hektarit ja töid võib pidada Soomaa rahvuspargi koosseisus oleva Kikepera raba taastamistööde jätkuks. Maastiku tasemel on tegu mastaapse ettevõtmisega, kus kuivenduse mõju vähendatakse sookompleksi kõige väärtuslikemates ja esinduslikemates osades. Antud piirkonnas on sootaastamise näiteid ka juba 2015. aastast, mil suleti esimesed kraavid metsise kompleksuuringu projekti raames.

Kraavide sulgemise eesmärgiks on taastada looduslikule sooökosüsteemile omased reguleerivad ja elupaiga funktsioonid. Veerežiimi märjemaks muutumisega pidurdub turbapinnase mineraliseerumine ja taastub turbatekke protsess. Kaugemas tulevikus kujuneb tihenenud puistutest metsisele sobiva struktuuriga hõredamad siirdesoometsad. Kui Saessaare rabas sellel eesmärgil puistute raiega kujundamist vajalikuks ei peetud, siis Kauni raba servaaladel harvendati metsise hüvanguks ka metsa 50 hektaril.

Kraavide sulgemise tulemustega saab looduses täna juba tutvuda. Külastada tohib aga ainult Kikepera sihtkaitsevööndis olevaid suletud kraave. Saessaare ja Metsise sihtkaitsevööndis kehtib suvine liikumispiirang. Kes tõsisemat soomatka plaani ei võta, siis Kulli tee nurgast on nähtav suletud topeltkraav, mis lõikas läbi vesise siirdesoomassiivi ja oli soo kuivendamisel vast kõige olulisema mõjuga. Topeltkraav on suletud ja vett on siin oodatult palju. Vett on rohkem kui sohu mahub ja kõik liigne pahiseb avatud teekraavi.

Soode taastamise huvilistele julgen Saessaare objekti soovitada. Tekamer OÜ on oma meeskonnaga teinud head tööd. Kraavide täitmine ja paisude ehitamine on tehtud kvaliteetselt ja kiirelt tõusnud vesi on selle tõestuseks.

Kevade saabudes kolisime tehnika soost välja, aga plaan on töödega uuesti alustada alates augustist. Nii Saessaare kui Kauni raba kraavid saavad plaanide järgi suletud selle aasta lõpuks.Lisa kommentaar

Email again: