RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
14. juuni, 2022

Looduskaitselise tunnuskirja „Roheline Leek“ pälvisid Margus Reimann, Heiki Hanso ja Jüri-Ott Salm!

Looduskaitseosakond andis üle tunnuskirjad, et avaldada tunnustust inimestele, kelle tegevus on aidanud kaasa kunagi rikutud looduslike protsesside taastumisele ja meie majandamispraktikate muutmisele viisil, mis aitab leevendada inimtegevuse negatiivset mõju elurikkusele.
14. juuni, 2022

Looduskaitselise tunnuskirja „Roheline Leek“ pälvisid Margus Reimann, Heiki Hanso ja Jüri-Ott Salm!

Looduskaitseosakond andis üle tunnuskirjad, et avaldada tunnustust inimestele, kelle tegevus on aidanud kaasa kunagi rikutud looduslike protsesside taastumisele ja meie majandamispraktikate muutmisele viisil, mis aitab leevendada inimtegevuse negatiivset mõju elurikkusele.