RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
20. september, 2021

RMK kavandab Puhatu soostiku veerežiimi taastamist

Nii turba kui ka põlevkivi kaevandamine ja kuivenduskraavide rajamine on Puhatu soostikku  tugevalt kuivendanud, mistõttu on siirde- ja madalsoode kooslused hävimas. Veerežiimi taastamine aitab kuivendavat mõju peatada.

Autorid: Leevi Krumm, Carmen Kilvits

11. august, 2021

Soode taastamisest Sirtsi ja Tudusoo looduskaitsealadel vol 2

Projekt "Soode kaitse ja taastamine" on lõppemas ning aeg on kokku võtta, mis töid teostati Sirtsi ja Tudusoo looduskaitsealadel.

19. juuli, 2021

Kõnnu järv ja raba

Kohanimeraamatu järgi on meil hetkel kaheksa Kõnnu nime kandvat paika; sekka veel samanimelisi loodusobjekte (nt järv) ja kõnnu-liitelisi kohanimesid (nt Taarikõnnu). Nii võib põhimõtteliselt mõnda Kõnnut kohata Virust Võruni. Antud juhul teen juttu Kõnnu-nimelisest paigast Raplamaal, mille keskmes on samanimeline rabajärv.

Mai, 2021

18.05Saessaare raba taastamistööd suvepausil (Priit Voolaid)

Jaanuar, 2021

27.01Pimedas Kakerdaja rabas (Tiit Hunt)

September, 2020

26.09Ohepalu LKA soode veerežiimi taastamistööd (Leevi Krumm)

Veebruar, 2020

11.02Nigula raba südatalvel (Tiit Hunt)

September, 2019

16.09Punane pullike (Tiit Hunt)

Mai, 2019

13.05Feodorisoo kolmapäevak (Leevi Krumm)

Oktoober, 2018

27.10Soosaare soo kirdeservas taastamistööd lõpusirgel (Leevi Krumm)

Aprill, 2018

23.04Valgeraba taastamistööd suvepausil (Priit Voolaid)
20. september, 2021

RMK kavandab Puhatu soostiku veerežiimi taastamist

Nii turba kui ka põlevkivi kaevandamine ja kuivenduskraavide rajamine on Puhatu soostikku  tugevalt kuivendanud, mistõttu on siirde- ja madalsoode kooslused hävimas. Veerežiimi taastamine aitab kuivendavat mõju peatada.

Autorid: Leevi Krumm, Carmen Kilvits

11. august, 2021

Soode taastamisest Sirtsi ja Tudusoo looduskaitsealadel vol 2

Projekt "Soode kaitse ja taastamine" on lõppemas ning aeg on kokku võtta, mis töid teostati Sirtsi ja Tudusoo looduskaitsealadel.

18. mai, 2021

Saessaare raba taastamistööd suvepausil

Kikepera looduskaitsealal asuv Saessaare raba on osa suurest Kikepera raba sookompleksist. Möödunud sajandi esimeses pooles enne suuremaid kuivendustöid laius Kikepera rabast lõunas ulatuslik siirdesoosmassiiv. Kikepera raba sai siin jätku ka kahe eraldiseisva rabalaamaga. Maa-ameti jagatud ajaloolistelt aerofotodelt 1950. aastast on näha selle soomaastiku avatus ja keerulised vooluteed ning aimatav, kui märg see piirkond tollal oli. Arusaadavalt on kuivendussüsteemi ja teede ehitusega varasem pilt tänaseks väga oluliselt muutunud. Avatud ja pool-avatud siirdesookooslused on asendunud tihenenud ja kõrgeks kasvanud puurindega.

September, 2020

26.09Ohepalu LKA soode veerežiimi taastamistööd (Leevi Krumm)

Mai, 2019

13.05Feodorisoo kolmapäevak (Leevi Krumm)

Oktoober, 2018

27.10Soosaare soo kirdeservas taastamistööd lõpusirgel (Leevi Krumm)

Aprill, 2018

23.04Valgeraba taastamistööd suvepausil (Priit Voolaid)
19. juuli, 2021

Kõnnu järv ja raba

Kohanimeraamatu järgi on meil hetkel kaheksa Kõnnu nime kandvat paika; sekka veel samanimelisi loodusobjekte (nt järv) ja kõnnu-liitelisi kohanimesid (nt Taarikõnnu). Nii võib põhimõtteliselt mõnda Kõnnut kohata Virust Võruni. Antud juhul teen juttu Kõnnu-nimelisest paigast Raplamaal, mille keskmes on samanimeline rabajärv.

27. jaanuar, 2021

Pimedas Kakerdaja rabas

Pimeda peale olen rabadest ära tulles ikka jäänud ning läinud sinna enne kukke ja koitu, öidki rabades veetnud.
11. veebruar, 2020

Nigula raba südatalvel


Selle aasta kesktalvine raba paistab kaugelt tavapärasest teistsugune. Nigula raba lääneservas asuval reliktjärvel vesi lainetab tuules, udu hägustab silmapiiri, seenevihm ja mõni kraad sooja. Ilma järgi võiks arvata, et on pigem kusagil aprillikuu algus ja terve päeva kestev videvikuaeg. Südatalvine Nigula raba näeb praegu välja kevadiselt värviline ja tekitab paratamatult meeltesegadust aastaaja määratlemisel ning kisub mõtted järjest ilmale-kliimale.

September, 2019

16.09Punane pullike (Tiit Hunt)

Märts, 2019

12.03Talitee – Retk üle Kodru raba (Tiit Hunt)