RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
27. oktoober, 2018

Soosaare soo kirdeservas taastamistööd lõpusirgel

Käimas on suur projekt "Soode kaitse ja taastamine", mille raames taastatakse veerežiim kuue kaitseala soostikul: Alam-Pedja looduskaitsealal Soosaare soo kirdeosas, Tudusoo looduskaitsealal Tudu soostikus, Sirtsi looduskaitsealal Sirtsi soostikus ja Palasi jääksoos, Ohepalu looduskaitseala soodes, Agusalu looduskaitsealal Feodorisoos ning Lahemaa rahvuspargis Laukasoos. Kokku taastatakse ca 7000 ha soid! Rahalist tuge pakub EL LIFE-programm ja KIK. Lisainfot leiate: https://soo.elfond.ee/


Soode kaitse ja taastamise projekti veab Eestimaa Looduse Fond (ELF) koostöös Tartu Ülikooli ja MTÜ-ga Arheovisioon. RMK-l on projektis nii nõuandev kui ka praktiline funktsioon. Taastamisalad jäävad antud projektis vaid riigimaadele, mida haldab RMK ning seetõttu on RMK rolliks just puistute raietööd (kuivenduse tulemusel kinnikasvanud lagedate sookoosluste taasavamine, tihenenud puistute hõrendamine) ning trassiraied (raie kraavitrassidel, et oleks võimalik taastamisalal liikuda ja hiljem kraave sulgeda). Lisaks annavad oma panuse projekti ka kõik kohalikud omavalitsused koos kohalike elanikega, Keskkonnaamet ning Keskkonnaministeerium.

Alam-Pedja looduskaitsealal Soosaare soo kirdeosas alustati töödega juba 2017. aasta alguses ja varasemad postitused taastamistöödest leiate siit:
1) LIFE (loe: ELU) abil soid tervendama
2) Soosaare soo taastamisest

Soosaare soo kirdeosas on vana mahajäetud freesturbaväljak ning ulatuslikud labidaturbaaukudega alad. Taastamisala pindala on 96,1 hektarit, millest 44 hektaril on teostatud puistu raie. Raietööd jagunesid järgnevalt: 39,7 hektari suurusel alal on taastatud lage sookooslus, 4,3 hektaril on harvendatud kuivenduse tulemusel tihenenud puistut ja 2,7 hektaril on teostatud trassiraied (võimaldamaks kraave sulgeda ja masinatega alal liikuda).

Pärast raietöid algas 2018. aasta septembris veerežiimi taastamisprojekti II etapp ehk kraavide sulgemine. Projekt näeb ette 517 pinnaspaisu ehitamist! Tänaseks on ehitatud ca üle 460 paisu! Võib vist öelda, et tunneli lõpus olev valgus juba paistab. 

Maa-ameti kaardirakenduses on ortofotol näha raietööde algus:

Google Maps rakenduses on aga ortofotol näha hetke kui raietööd on jõudsalt edenemas:

Droonifotod pärast raietööde lõppu (9.04.18):

Droonifotod paisudega suletud kraavidest (24.10.18):
Lisa kommentaar

Email again: