RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
13. mai, 2019

Feodorisoo kolmapäevak

Täistuuridel on käimas suur-suur projekt "Soode kaitse ja taastamine", mille raames taastatakse veerežiim kuue kaitseala soostikus: Alam-Pedja looduskaitsealal Soosaare soo kirdeosas, Tudusoo looduskaitsealal Tudu soostikus, Sirtsi looduskaitsealal Sirtsi soostikus ja Palasi jääksoos, Ohepalu looduskaitseala soodes, Agusalu looduskaitsealal Feodorisoos ning Lahemaa rahvuspargis Laukasoos. Kokku taastatakse ca 7000 ha soid!
Rahalist tuge paisude ehitamiseks pakub EL LIFE-programm ja KIK ning raietöödeks EL Ühtekuuluvusfond.
Lisainfot leiate: https://soo.elfond.ee/

Soode kaitse ja taastamise projekti veab Eestimaa Looduse Fond (ELF) koostöös Tartu Ülikooli ja MTÜ-ga Arheovisioon. RMK-l on projektis nii nõuandev kui ka praktiline funktsioon. Taastamisalad jäävad antud projektis vaid riigimaadele, mida haldab RMK ning seetõttu on RMK rolliks just puistute raietööd (kuivenduse tulemusel kinnikasvanud lagedate sookoosluste taasavamine, tihenenud puistute hõrendamine) ning trassiraied (raie kraavitrassidel, et oleks võimalik taastamisalal liikuda ja hiljem kraave sulgeda). Lisaks annavad oma panuse projekti ka kõik kohalikud omavalitsused koos kohalike elanikega, Keskkonnaamet ning Keskkonnaministeerium.

Agusalu looduskaitsealal (tulevasel Alutaguse rahvuspargis) Feodorisoos alustati veerežiimi taastamistöödega 2018. aasta sügisel. Kopatööde teostajaks on  Praktov OÜ. Tänaseks on  enamus kavandatud töödest on teostatud, tööd viiakse lõpule 2019. aasta sügisel.

Taastamisala kaart:
2017. aasta ortofotole on märgitud Feodorisoos taastatava ala piirid ja suletavate kraavide asukohad. Infograafika: Marko Kohv; Aluskaardid: Maa-amet.

Taastamistööde käigus ehitatakse kraavidele kokku 47 pinnaspaisu, mis aitavad vett kauem soos hoida ning seeläbi tagavad Feodorisoo hea seisundi säilimise. 

Kolmapäeval käisime väikse seltskonnaga Feodorisoos pinnaspaise kontrollimas. Hindasime paisude kvaliteeti ja kontrollisime, et paisude mõõtmed vastaksid projektile. Suur rõõm oli tõdeda, et tänu paisudele oli kraavide ümbrus mõnusalt vesine. Aga eks pilt ütle ikka rohkem, kui tuhat sõna!

Fotod (8.05.19):
Jüri-Ott Salm ja Marko Kohv päevaplaani tutvustamas.

Käsitsi ehitatud pinnaspais.

Urmas Sellis käsitsi ehitatud pinnaspaisu kandvust testimas.

Kraavi servas olev trassiraie koridor pärast paisu ehitust.

Maskeeritud pinnaspais.

Feodorisoo keskosa.

Marko Kohv suunda näitamas.

Kraavi lausaline täitmine, võttes materjali kraavi kõrvalt ebakorrapäraselt või siis malelaua ruudustiku mustrina, tekitades väikseid madalaid auke.

Masinaga ehitatud pinnaspais.

Lisa kommentaar

Email again: