RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
15. mai, 2023

Koos, koos, koos! Koos taastame sood*

Horizon 2020 projekti WaterLANDS parterid kogunesid teist korda konsortsiumi koosolekule. Seekord Bulgaariasse „tarkuse linna“ Sofiasse (sophia – kreeka keeles „tarkus“). WaterLANDS projektis osaleb 32 organisatsiooni 14 Euroopa riigist, ent reaalseid märgalade taastamistegevusi viiakse läbi kuues neist, Eestis sealhulgas. Eelmisel aastal kohtuti Iirimaal ja järgmisel aastal vaadatakse üle Hollandi taastamisalad.

13. mai, 2022

Iirimaa must minevik, olevik ja tulevik*

Maikuu alguses said Iirimaal Dublinis esmakordselt silmast-silma kokku Horizon 2020 projekti WaterLANDS 32 partnerit 14 Euroopa riigist. Kolme päevaga märgalade taastamiseni ei jõutud, küll aga taastati ja taaselustati partnerite vahelisi suhteid. RMK esindajana osalesin mina ning see on minu laiendatud lähetuse aruanne.
22. märts, 2022

Töös on Tõrasoo looduskaitseala soode veerežiimi taastamisprojekt

Raplamaal asuv Tõrasoo looduskaitseala loodi 2005. aasta juunikuus, et kaitsta sealsele piirkonnale iseloomulikke alvareid ehk loopealseid, lootammikuid, laialehiseid metsi, vanu loodusmetsi ning madalsoid, siirdesoid ja rabasid koos seal elavate liikidega. 2021. aastal alustati Tõrasoo looduskaitseala sookoosluste veerežiimi taastamisprojekti koostamisega. 

Detsember, 2021

17.12Taastame tänavu üle 3000 hektari soid (Kaupo Kohv)
15. mai, 2023

Koos, koos, koos! Koos taastame sood*

Horizon 2020 projekti WaterLANDS parterid kogunesid teist korda konsortsiumi koosolekule. Seekord Bulgaariasse „tarkuse linna“ Sofiasse (sophia – kreeka keeles „tarkus“). WaterLANDS projektis osaleb 32 organisatsiooni 14 Euroopa riigist, ent reaalseid märgalade taastamistegevusi viiakse läbi kuues neist, Eestis sealhulgas. Eelmisel aastal kohtuti Iirimaal ja järgmisel aastal vaadatakse üle Hollandi taastamisalad.

13. mai, 2022

Iirimaa must minevik, olevik ja tulevik*

Maikuu alguses said Iirimaal Dublinis esmakordselt silmast-silma kokku Horizon 2020 projekti WaterLANDS 32 partnerit 14 Euroopa riigist. Kolme päevaga märgalade taastamiseni ei jõutud, küll aga taastati ja taaselustati partnerite vahelisi suhteid. RMK esindajana osalesin mina ning see on minu laiendatud lähetuse aruanne.
22. märts, 2022

Töös on Tõrasoo looduskaitseala soode veerežiimi taastamisprojekt

Raplamaal asuv Tõrasoo looduskaitseala loodi 2005. aasta juunikuus, et kaitsta sealsele piirkonnale iseloomulikke alvareid ehk loopealseid, lootammikuid, laialehiseid metsi, vanu loodusmetsi ning madalsoid, siirdesoid ja rabasid koos seal elavate liikidega. 2021. aastal alustati Tõrasoo looduskaitseala sookoosluste veerežiimi taastamisprojekti koostamisega. 

Detsember, 2021

17.12Taastame tänavu üle 3000 hektari soid (Kaupo Kohv)