RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
02. jaanuar, 2020

Viru raba jääksoo veerežiimi taastamisprojekt

2019. aastal valmis nii Viru raba jääksoo veerežiimi taastamise projekt kui ka projekti ehitustööd.

Viru raba jääksoo veerežiimi taastamise projekti raames suleti 10 kraavi ning pätsturbakaevanduse alad. Taastamistööde käigus eemaldati kraavide servadelt puittaimestik, et oleks võimalik masinatega liikuda (n-ö trassiraie). Kraavide likvideerimisel ehk tagasitäitmisel tõsteti pinnas, mis kunagi kraavide rajamisel kraavivallidesse ladustati, ekskavaatoriga tagasi kraavi. Paralleelselt kraavide täitmisega rajatati kraavidele turbast veetõkked ehk paisud, mis takistavad vee liikumist mööda kraavisängi ja sunnivad pinnavee liikuma mööda looduslikku maapinda. Alale rajatati kokku 37 erineva suurusega pinnaspaisu. Lisaks uuendati ca 134 meetri pikkusel lõigul õpperaja laudteed, ehitati uus sild ja vaateplatvorm. Koostamisel on ka Viru raba jääksoo ajalugu ja taastamistöid tutvustav infotahvel, millega saab tulevikus tutvuda uuel vaateplatvormil. Rahalisi vahendeid jagas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Projektiga teostatud tööd:

Viru raba kirdenurk läbi ajaloo:

1951. aasta ortofoto (Maa-ameti ajaloolised ortofotod)

1966. aasta ortofoto (Maa-ameti ajaloolised ortofotod)

2018. aasta ortofoto (Maa-ameti ajaloolised ortofotod)


Vaade uuelt sillalt kaevandusväljakutele/jääksoole:

Vaade uuelt sillalt allavoolu:

Vaade uuelt vaateplatvormilt jääksoole:

Uus laudtee ja sild:


Pinnaspaisude ja kraavide sulgemise näited:

Kõrgemaks tõstetud laudtee lauka serval:


Lisa kommentaar

Email again: