RMK töötajate koosseis 2022

RMK töötajad valdkonniti seisuga 1. jaanuar 2022

Tegevusvaldkond

Juhid

Spetsialistid

Töölised

Kokku

Maakasutus

1

25

0

26

Metsamajandus

11

122

127

260

Metsakorraldus

5

65

0

70

Taimla- ja seemnemajandus

3

10

84

97

Puiduturustus

1

11

0

12

Looduskasutus

5

69

67

141

Administratsioon

11

60

13

84

Kokku

37

362

291

690