RMK töötajate koosseis 2019

RMK töötajad valdkonniti seisuga 1. jaanuar 2019

Tegevusvaldkond

Juhid

Spetsialistid

Töölised

Kokku

Maakasutus

1

22

0

23

Metsamajandus

10

123

162

295

Metsakorraldus

1

71

0

72

Taimla- ja seemnemajandus

1

20

66

87

Puiduturustus

1

11

0

12

Looduskasutus

5

69

44

118

Administratsioon

9

68

9

86

Kokku

28

384

281

693