RMK töötajate koosseis 2023

RMK töötajad valdkonniti seisuga 1. jaanuar 2023

Tegevusvaldkond

Juhid

Spetsialistid

Töölised

Kokku

Maakasutus

1

27

0

28

Metsamajandus

11

122

112

245

Metsakorraldus

5

65

0

70

Taimla- ja seemnemajandus

3

10

81

94

Puiduturustus

1

12

0

13

Looduskasutus

5

74

76

155

Tugiteenused

11

75

14

100

Kokku

37

385

283

705