RMK töötajate koosseis 2012

RMK töötajate koosseis seisuga 1. jaanuar 2012

Ametikohad / Vanus
kuni 20
21-30
31-40
41-50
51-60
Üle 60
Kokku
Kokku

N
M
N
M
N
M
N
M
N
M
N
M
N
M
N+M
Direktorid, juhatajad, metsaülemad
0
0
0
0
4
14
3
16
1
13
1
0
9
43
52
Spetsialistid
0
0
20
12
26
42
50
31
25
33
7
10
128
128
256
Tööjuhid, metsnikud
0
0
1
19
3
54
11
54
11
39
0
5
26
171
197
Töölised
1
0
3
15
9
28
25
87
24
91
8
23
70
244
314
Kokku
1
0
24
46
42
138
89
18
61
176
16
38
233
586
819