RMK töötajate koosseis 2013

RMK töötajate koosseis seisuga 1. jaanuar 2013

Ametikohad / Vanus
kuni 20
21-30
31-40
41-50
51-60
Üle 60
Kokku
Kokku

N
M
N
M
N
M
N
M
N
M
N
M
N
M
N+M
Direktorid, juhatajad, metsaülemad
0
0
0
0
3
8
4
16
4
14
1
0
12
38
50
Spetsialistid
0
0
7
6
14
19
26
13
14
11
3
6
64
55
119
Tööjuhid, metsnikud
0
0
6
24
14
71
35
85
27
70
1
12
83
262
345
Töölised
0
1
4
9
6
28
22
79
28
85
12
22
72
224
296
Kokku
0
1
17
39
37
126
87
193
73
180
17
40
231
579
810