RMK töötajate koosseis 2008

RMK töötajate koosseis seisuga 1. jaanuar 2008

Ametikohad kuni 20 21-30 31-40 41-50 51-60 üle 60 Kokku Kokku
  N M N M N M N M N M N M N M N/M
Direktorid, juhatajad, peametsaülemad, metsaülemad 0 0 1 2 6 17 4 36 2 13 0 5 13 73 86
Spetsialistid 0 0 13 27 37 50 73 34 52 27 8 10 183 148 331
Tööjuhid/metsnikud 0 0 3 41 11 64 23 97 16 73 6 18 59 293 352
Töölised 2 0 3 5 23 61 16 104 25 82 9 19 78 271 349
Kokku 2 0 20 75 77 192 116 271 95 195 23 52 333 785 1118