RMK töötajate koosseis 2011

RMK töötajate koosseis seisuga 1. jaanuar 2011
Ametikohad / vanus kuni 20 21-30  31-40  41-50  51-60  üle 60  Kokku  Kokku

N M N M N M N M N M N M N M N/M
Direktorid, juhatajad, metsaülemad 0 0 0 1
5
14 3 16 1 10 1 1
10
42 52
Spetsialistid 0 0 15
15 25 38
52 30 27 34 5
8
124 125 249
Tööjuhid/metsnikud 0 0 1 22
4
54 12 58 10 42
0 2
27 178 205
Töölised 1 0 1
11
12
39
26 99
28 93 6
29 74 271 345
Kokku 1 0 17
49 46 145 93
203
66 179 12 40
235 616
851