RMK töötajate koosseis 2021

RMK töötajad valdkonniti seisuga 1. jaanuar 2021

Tegevusvaldkond

Juhid

Spetsialistid

Töölised

Kokku

Maakasutus

1

27

0

28

Metsamajandus

11

121

145

277

Metsakorraldus

4

65

0

69

Taimla- ja seemnemajandus

3

10

77

90

Puiduturustus

1

11

0

12

Looduskasutus

5

68

67

140

Administratsioon

9

60

10

79

Kokku

34

362

299

695