Vooluveekogude tervendamine

Projekti eesmärgiks oli paisude avamine kalade rändeks. Projekt lõppes 31.12.2023.

Projekti "Vooluveekogude tervendamine (kalade rändetingimuste tagamine lõhejõgedele rajatud paisudel) " viidi ellu keskkonnaministri 18.03.2020 käskkirja nr 1-2/20/126
Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuse 8.1.7 “Vooluveekogude tervendamine (kalade rändetingimuste tagamine lõhejõgedele rajatud paisudel)” elluviimiseks ning meetme tegevuse 2019–2023 tegevuskava ja eelarve kinnitamine.

Projekti kogueelarve oli 1 180 099,9 eurot.


Teostatud tööd
Objekti nimiKaitsealaTööde lõpetamise aasta
Helme veski
Helme jõe hoiuala
2021
Sinialliku oja truup/pais
Loodi looduspark
2021
Varangu paisuvare
Selja jõe maastikukaitseala
2022
Kuustle-Veski

2022
Vasalemma kivipais 2022
Põrna kõrtsu kivipais Avijõe hoiuala 2022
Helme Helme jõe hoiuala
2023
Mäeküla paisuvare Peeda jõe - Idaoja hoiuala 2023
Vanaveski pais
Vasalemma jõe hoiuala
2023
Umbusi pais  2023
Parmu Võhandu jõe hoiuala (Võru) 2023