Soode seisundi parandamine raiete abil

Agusalu LKA, Alam-Pedja LKA, Lahemaa RP, Ohepalu LKA, Sirtsi LKA, Tudusoo LKA

Projektitegevuseks on teostada raieid kuni 793 hektaril soo- ja soometsade elupaikades. Tegevuse käigus teostatakse soode taastamise projektides ettenähtud raietööd. Kraavide sulgemine toimub LIFE projekt „Soode kaitse ja taastamine“ raames. Tegevused toimuvad Agusalu LKA-l Feodorisoos, Alam-Pedja LKA-l Soosaare soos, Lahemaa RP-s Laukasoos, Ohepalu LKA-l Ohepalu soos, Sirtsi LKA-l Sirtsi soos, Tudusoo LKA-l Järvesoos ja Luusaare soos.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 1 229 887 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% ning 15% RMK omafinantseering.
KaitsealaTaastamisala nimiValmimise aasta/ staatus
Tudusoo LKA
LIFE Tudusoo raie
2020
Ohepalu LKA
LIFE Ohepalu soo raie
2020
Sirtsi LKA
LIFE Sirtsi soo raie (Sirst soostik, Palasi jääksoo)
2020
Lahemaa RP
LIFE Laukasoo raie
2020
Alam-Pedja LKA
LIFE Soosaare raie
2018

Lisainfo
Katrin Kivioja
katrin.kivioja@rmk.ee