Poollooduslike koosluste taastamine

Projektitegevuseks on poollooduslike koosluste taastamine, mille raames taastatakse kaitsealadel ja hoiualadel vähemalt 3 300 ha poollooduslikke kooslusi, mis on riigimaadel hooldajatele välja renditud. Tegevuse raames teostatakse RMK poolt välja renditud poollooduslikel kooslustel erinevaid ühekordseid taastamistegevusi (raie, freesimine, purustamine), mille järel on võimalik alustada nende alade hooldamisega. Töid teostatakse vastavuses poollooduslike koosluste tegevuskavaga.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 5 009 272 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (4 257 881 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Poollooduslike koosluste taastamine 
Aasta
Teostatud tööde maht, ha
2015
83,53
2016
237,5
2017
164,18
2018
359,23
2019
512,35
2020
 483,80
 2021
 273,4

Lisainfo
Katrin Kivioja
katrin.kivioja@rmk.ee