Lahemaa rahvuspargis Muike, Oruveski ja Ojaäärse II paisjärvede seisundi taastamine

Projektitegevusteks on Lahemaa rahvuspargis Muike, Oruveski ja Ojaäärse II paisjärvede seisundi taastamine. Kavandatud tööde raames rekonstrueeritakse Lahemaa rahvuspargis kolme maastikuliselt väärtusliku paisjärve veetaseme regulaatorid. Töid teostatakse riigimaal, mille haldajaks on RMK.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 415 000 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% ning 15% RMK omafinantseering.

Kaitseala/ objekti nimi
Valmimise aasta/ staatus
Muike paisjärve seisundi taastamine
2016
Oruveski paisjärve seisundi taastamine
2016
Ojaäärse II paisjärve seisundi taastamine
2016

Lisainfo
Katrin Kivioja
katrin.kivioja@rmk.ee