Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine

Ühtekuuluvusfondist rahastatavate turbaalade korrastamise tegevuste kogumaksumus on  4 630 840 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (3 936 214 eurot) ning RMK omafinantseering 15% (694 626 eurot). 

Turbaalade korrastamise tegevused viiakse ellu Keskkonnaministri 07.07.2016 käskkirja nr 636 “Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuste 7.2.3 “ Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine “ elluviimiseks ja meetme tegevuste 2014-2021 tegevuskava ja eelarve kinnitamine” alusel. 

Projekti raames korrastatakse üle Eesti kokku umbes 2000 hektari suurusel alal mahajäetud turbaalad. Mahajäetud turbakaevandusalad taimestuvad vahele sekkumata väga aeglaselt ning nendelt aladelt eraldub rohkesti süsihappegaasi. Seepärast on oluline need alad suunata taassoostumisele.  Konkreetsed tööd mida jääksoodes tehakse selguvad projekteerimise tulemusel. Üldiselt on tegemist kuivenduskraavide sulgemise ning kraavidele tõkete rajamisega.

Ülevaade jääksoode taastamisest (juuli 2023 seisuga)
Ala nimi
Kaitseala nimi
Maakond
Pindala (ha)
Tööde seis
Määvli jääksoo

Hiiu
 63
taastamistööd lõppenud 2018. aastal
Laiuse jääksoo

Jõgeva
37
taastamistööd lõppenud 2019. aastal
Alu jääksoo
Nätsi-Võlla LKA
Pärnu
 96
taastamistööd valminud 2019. aastal
Toolamaa (Meelva) jääksoo
Meelva MKA
Põlva
62
taastamistööd valminud 2019. aastal
Kõima jääksoo
Lavassaare LKAPärnu  53taastamistööd valminud 2019. aastal
Viru raba jääksoo
Harju 34taastamistööd valminud 2019. aastal
Voore jääksooMõdriku-Roela MKALääne- Viru84taastamistööd valminud 2020. aastal
Saikla jääksoo   Saare 140taastamistööd valminud 2020. aastal
Arramäe jääksoo Põlva131taastamistööd valminud 2020. aastal
Essoo jääksoo  Võru  157 taastamistööd valminud 2022. aastal
Põlliku jääksoo  Aela MKARapla  56taastamistööd valminud 2020. aastal
Maima jääksoo Lavassaare LKA Pärnu  71taastamistööd valminud 2020. aastal
Priipalu jääksoo  Valga  28taastamistööd valminud 2021. aastal
Tõrga jääksoo
 Pärnu19taastamistööd valminud 2020. aastal
Teringi jääksoo Teringi MKAViljandi  52taastamistööd lükkuvad edasi
Adraku jääksoo  Ida-Viru 80taastamisprojekt valminud; ala nimekirjast välja arvatud 
Kildemaa jääksoo  Pärnu 55taastamistööd valmivad 2023. aastal
Parika LKA sood
 Parika LKA
473taastamistööd valmivad 2023. aastal 
Pindi jääksoo Võru  65taastamistööd valmivad 2023. aastal
Koigi soo
Koigi LKA Saare681taastamistööd valmivad 2023. aastal