Krüogeenipanga loomine RMK Põlula kalakasvanduses

Projekti abil loodi Põlula kalakasvandusse ohustatud kalaliikide niiskade külmhoiustamise tingimused. Krüogeenipangas on võimalik hoida sügavkülmutatud niiska väga madalal temperatuuril (kuni -196 °C) mitu aastakümmet, et algupärane geneetiline materjal oleks olemas ka tulevikus ning taaskasutatav populatsioonide taastamiseks. Sügavkülmutatud niisa abil on võimalik suurendada ka geneetilist mitmekesisust, kasutades paljundamisel eelnevate põlvkondade isaskalade geneetilist materjali.

Niiskade külmhoiustamiseks soetati 500L krüokonteiner ning vedellämmastiku transpordiks ja varumiseks kolm 30L konteinerit. Lisavahenditena osteti 1400 tuubi külmhoiustamise konteineris vajaliku jaotise tekitamiseks ja turvavarustus (põll, mask, kindad) vedellämmastiku käitlemiseks.


Projekti kogumaksumus oli 30 650,84 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus 85% (26 053,21 eurot) ning RMK omafinantseering 15% (4597,66 eurot).

Projekti tegevused viidi ellu ajavahemikus august 2015 – juuni 2018.

Lisainfo:
Kunnar Klaas
kunnar.klaas@rmk.ee