Oru park kui näituseruum – teadlikkuse tõstmine keskkonnakaitsest ja rohelisest energiast

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) viib Eesti ühes külastatava-
mas Toila Oru pargis ellu projekti „Oru park kui näituseruum – teadlikkuse tõstmine keskkonnakaitsest ja rohelisest energiast“.

Oru pargi maastikulise tervikkompleksina säilitamise kõrval seob projekt Oru pargi olemasoleva aastaringse kasutuse ja pargis vaba aja veetmise uute teadmiste omandamisega keskkonnakaitsest ning roheenergiast – päike, tuul ja vesi.

EL-i kaasrahastatud tööde raames kavandatakse Oru pargis olemasolevatele radadele infokandjatega taastuvenergiat tutvustav õppemarsruut ning korrastatakse ka marsruudi rajad, sh pärandkultuuriobjekti, Hõbeallika trepid. Oru park paikneb Ida-Virumaal Toila alevikus Pühajõe külas asuval Oru pargi maastikukaitsealal. Ühe suurima historitsistliku maastikupargina on see unikaalne objekt terves Baltikumis, olles kaitse all alates 1936. aastast.

Oru park on ülevabariigilise tähtsusega turismiobjekt, kuhu RMK külastusmahuseire andmetel tehakse aastas keskmiselt 138 000 külastust. Piirkonna atraktiivse vaba aja veetmise kohana on pargile omane korduvkülastuste suur maht. RMK külastajauuringu andmetel on enim külastajaid pärit Toila ja Jõhvi vallast (21% ja 12%) ning Tallinnast ja Kohtla-Järvelt (20% ja 10%).

Oru pargi maastikukaitseala kaitse-eesmärgiks on muu hulgas säilitada Oru pargi elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogia, kultuuriloo, ökoloogia, esteetika ja puhkemajanduse seisukohast väärtuslik puistu ning pargikunsti hinnalised kujunduselemendid koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega.

Tööd on planeeritud lõppema 2023. aasta lõpuks. Eelarvemaht on 168 000 eurot, millest 151 200 euro ulatuses kaasrahastab EL. Projekti seotud osapooleks on Toila Vallavalitsus.

Projekti „Oru park kui näituseruum – teadlikkuse tõstmine keskkonnakaitsest ja rohelisest energiast.“ kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames. Täpsem informatsioon nimetatud programmi kohta on leitav programmi koduleheküljelt, Eesti Euroopa Liidu välispiiri programm.

Selle teate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Riigimetsa Majandamise Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Lisainfo: 
Kaidi Maran
kaidi.maran@rmk.ee