19.01.2022RMK puiduturustusosakond viib läbi väikehanke ümarpuidu mahu mõõtmise ja kvaliteedi hindamise teenuse tellimiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26.01.2022
kell 10:00
digitaalselt allkirjastatuna aadressile puiduturustus@rmk.ee

Pakkumuses kasutatavad dokumendid ja vormid: