05.09.2022 RMK külastuskorraldusosakond viib läbi väikehanke 450 Bioblock ninasprei ostuks, mis neutraliseerivad efektiivselt ka omikron- ja deltatüve. Toote säilivusaeg peab olema vähemalt 6 kuud lepingu sõlmimise päevast.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.09.2022 elektrooniliselt e-posti aadressidele lagle.heinmaa@rmk.ee ja marge.rebane@rmk.ee

Pakkumuses kasutatavad vormid: