Müügikalender

Aktuaalseid puidu müügiga seotud kuulutusi vaata siit.

RMK poolt läbi viidavate pakkumiste edukate pakkumuste väljaselgitamiseks võrreldakse pakkumisel esitatud hindasid tarnekohas (tarnetingimusel DPU, Incoterms 2020), taandades ostja lao hinnad metsandiku vahelattu, kasutades selleks RMK veoteenuse keskmisele turuhinnale vastavaid veohindu. Veokaugused on arvutatud RMK teedevõrgustiku ja Regio teedemaatriksi alusel harilikele metsaveokitele lubatud optimaalsemat teekonda arvestades ehk liikluskorralduslikke ja muid metsamaterjali vedu takistavaid piiranguid arvestavat lühimat teekonda kliendini. Uute tarnekohtade lisandumisel arvutatakse müügiotsuste kaalumise rakenduses nendele veokaugused, mis kajastuvad avaldatud veokauguste tabelis ajalise viitega. Veokaugused mandri ja saarte vahel ei sisalda mereteekonda. Hetkel kehtivaid veohindu vaata siit ja veokauguseid vaata siit.
 
Tarnetingimusel FOB (Incoterms 2020) pakutud hindadest täiendavalt lahutatavaid lastimiskulusid sadamate lõikes vaata siit.