Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku suulise enampakkumise Pärnu maakonnas asuva Tootsi tuulepargi kinnistu võõrandamiseks, mis toimub 18.02.2020.
Vandetõlgi poolt tõlgitud ingliskeelse kuulutuse ja notariaalse müügilepingu projekti tõlke saamiseks palun saatke vastavasisuline soov meiliaadressile kinnisvara@rmk.ee.