Jaanuarikuu riigihanked

1. RMK Metsaparandustalitus korraldab lihtmenetlusega hanked:
1) Rõika tee rekonstrueerimiseks. Asukoht Laheda vald, Põlvamaa
2) Turbasilla-Pusanova tee rekonstrueerimine. Asukoht Veriora vald, Põlvamaa. Hankedokumente väljastab ja infot jagab RMK metsaparandustalituse metsaparandaja Küllike Kuusik, tel 503 8556, e-mail  
kyllike.kuusik@rmk.ee. Hangete pakkumuste esitamise tähtaeg 08. jaanuar 2010.a.

2. RMK riigihangete osakond soovib leida metsamaterjali raudteevedude teostajaid erinevatest lähtejaamadest erinevatesse sihtjaamadesse (Soldino, Kehra, Püssi, Paldiski). Hankedokumente ja täiendavat informatsiooni saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuse võivad esitada isikud, kes on saanud hankedokumendid otse hankija käest, pakkumuste esitamise tähtaeg on 7. jaanuar 2010. a kell 11.00.

3. RMK riigihangete osakond soovib leida raie- ja kokkuveoteenuste teostajaid RMK Kagu regiooni täiendavatele objektidele (1 käsitsiraie ja 2 masinraie objekti). Hankedokumente ja täiendavat informatsiooni saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuse võivad esitada isikud, kes on saanud hankedokumendid otse hankija käest, pakkumuste esitamise tähtaeg on 8. jaanuar 2010. a kell 11.00.


4. RMK riigihangete osakond soovib leida energiapuidu hakkimise ja hakkpuidu veo teostajaid AS Tartu Jõujaam varustamiseks orienteeruvalt alates 20. jaanuarist 2010. Ligikaudne hanke maht on 12 000 tonni. Hankedokumente ja täiendavat informatsiooni saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuse võivad esitada isikud, kes on saanud hankedokumendid otse hankija käest, pakkumuste esitamise tähtaeg on 14. jaanuar 2010. a kell 10.00.

5. RMK Metsaparandustalitus korraldab lihtmenetlusega hanke Kärekonna tee rekonstrueerimiseks. Asukoht: Ida-Virumaa, Vaivara vald.

Hankedokumente väljastab ja infot jagab RMK Metsaparandustalituse metsaparandaja Küllike Kuusik, tel 503 8556, e-mail  kyllike.kuusik@rmk.ee.

Hanke pakkumuse esitamise tähtaeg 27. jaanuar 2010.

6. RMK riigihangete osakond soovib leida raie- ja kokkuveoteenuste teostajaid RMK Kagu regiooni Halliku piirkonda ühele täiendavale objektidele (käsitsiraie koos kokkuveoga). Hankedokumente ja täiendavat informatsiooni saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuse võivad esitada isikud, kes on saanud hankedokumendid otse hankija käest, pakkumuste esitamise tähtaeg on 22. jaanuar 2010. a kell 11.00.


7. RMK
riigihangete osakond soovib lihtmenetlusega hankes leida metsataimede pakendamise plastikkottide pakkujat. Hankedokumente ja täiendavat informatsiooni saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuse võivad esitada isikud, kes on saanud hankedokumendid otse hankija käest, pakkumuste esitamise tähtaeg on 29. jaanuar 2010. a kell 11.00.

8. RMK riigihangete osakond soovib lihtsustatud korras teenuste tellimise hangetega leida raie- ja kokkuveoteenuste teostajaid RMK Kirde regiooni tööpiirkondadesse alljärgnevate tööde teostamiseks:
Harvendusraied:

1) harvendusraie harvesteriga koos kokkuveoga (üks hankeleping) a’ 50 000 tm, tööde teostamise tähtaeg 1. veebruar 2010. a kuni 30.juuni 2015. a. – pakkumuste esitamise tähtaeg 27. jaanuar 2010 kell 11.00;

2) käsitsi harvendusraie koos kokkuveoga (8 paketti ehk 8 hankelepingut) a’ 5000 tm, tööde teostamise tähtaeg 1. veebruar 2010. a kuni 30. juuni 2011. a – pakkumuste esitamise tähtaeg 27. jaanuar 2010 kell 11.00;

Uuendusraied:

3) uuendusraie harvesteriga koos kokkuveoga (üks hankeleping), a’ 70 000 tm, tööde teostamise tähtaeg 1. veebruar 2010 kuni 30. juuni 2012. a. – pakkumuste esitamise tähtaeg 27. jaanuar 2010 kell 11.00;

4) uuendusraie harvesteriga koos kokkuveoga (2 hankelepingut), a’ 225 000 tm, tööde teostamise tähtaeg 10. veebruar 2010. a kuni 30. juuni 2015. a. – pakkumuste esitamise tähtaeg 3. veebruar 2010 kell 11.00.

 

Hankedokumente ja täiendavat informatsiooni saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuse võivad esitada isikud, kes on saanud hankedokumendid otse hankija käest.