Oktoobrikuu riigihanked

1. RMK riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras hanke looduskaitsealuste üksikobjektide hooldustööde tellimiseks.

 Pakkumuste esitamise tähtaeg 01. oktoober 2010. a. Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast: Küllike Kuusik, tel 5038556, e-mail  kyllike.kuusik@rmk.ee

2. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega Lepikvälja maaparandussüsteemi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 5. oktoober 2010. a.

3. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK Elistvere loomapargi väravaala rekonstrueerimise ehitustööde tellimiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 5.oktoober 2010.a.


4. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanke kvaliteedi-ja keskkonnajuhtimissüsteemi auditeerimise tellimiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. oktoober 2010.a.


5. Riigihangete osakond soovib lihtsustatud korras teenuste tellimise hankega leida harvendusraie- ja kokkuveoteenuste teostajaid Kirde regiooni tööpiirkondadesse Jõgevamaal, Lääne- ja Ida-Virumaal. Kokku soovitakse sõlmida 3 hankelepingut kogumahuga a’ 6000 tm, aastamahuga 3000 tm, kuumahuga 600 tm.

 Hankedokumente ja infot saab riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 5. oktoober 2010. a.


6. Riigihangete osakond soovib lihtsustatud korras teenuste tellimise hankega leida sanitaar- ja harvendusraie- ja kokkuveoteenuste teostajaid Kagu regiooni tööpiirkondadesse. Kokku soovitakse sõlmida 6 hankelepingut kogumahuga a’ 3000 tm.

Hankedokumente ja infot saab riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 12. oktoober 2010. a.


7. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Vahe-Eesti piirkonna Põhja-Kõrvemaa LKA külastust suunava infrastruktuuri rekonstrueerimise töödele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04. oktoober 2010. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni  RMK loodushoiuosakonna  Vahe-Eesti piirkonna juhatajalt Jaanus Käärma´lt tel.513 9648; e-post jaanus.kaarma@rmk.ee.

8. RMK riigihangete osakond viib läbi teenuste tellimise hanke mehhaniseeritud valgustusraie, metsauuenduse hooldamise, mittelikviidse puidu harvendusraie ja liinitrasside aluse võsa raieks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 05. oktoober 2010. a. Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast: Kyllike.Kuusik@rmk.ee.

9. Riigihangete osakond soovib lihtsustatud korras teenuste tellimise hankega (Kirde HR 2010-6) leida harvesteriga harvendusraie- ja kokkuveoteenuse teostajat Kirde regiooni tööpiirkondadesse peamiselt Harju- ja Järvamaal. Soovitakse sõlmida üks hankeleping kogumahuga 50 000 tm, tööde teostamise algus 1. novembrist 2010. a, tööde perioodi lõpp 30. juuni 2015. a.

 Hankedokumente ja infot saab riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 19. oktoober 2010. a.

10. Riigihangete osakond soovib leida lasti käitlemise teenuse osutajaid ümarpuidu ladustamiseks ja laadimiseks Kunda ja Lehtma sadamates alates oktoobrist 2010. a kuni 31. detsember 2011.a. Täiendav info ja hankedokumendid e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 8. oktoober 2010. a.

11. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget sõiduautode (tavalised sõiduautod ja väikeveoautod-maasturid) talverehvide ostmiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. oktoober 2010. a.

12. Edela regioon soovib jooksvalt leida mehhaniseeritud valgustusraie, metsauuenduse hooldamise ja mittelikviidse puidu harvendusraie teostajaid lihtsustatud korras teenuste tellimise hangete järgselt vabaks jäänud objektidele. Tööde teostamine veel 2010. aasta jooksul.

Infot lepingute sõlmimise võimaluste kohta saab metsakasvatusjuhilt Priit Kõresaarelt, e-post: priit.koresaar@rmk.ee, tel: 6767955, mob: 5262955.


13. Riigihangete osakond soovib lihtsustatud korras teenuste tellimise hankega (Kirde UR 2010-7) leida harvesteriga uuendusraie- ja kokkuveoteenuse teostajat Kirde regiooni tööpiirkondadesse peamiselt Harju- ja Järvamaal. Soovitakse sõlmida kaks hankelepingut mahuga a’ 15 000 tm, tööde teostamise algus 15. detsembrist 2010. a, tööde perioodi lõpp 1. mai 2011. a.

Hankedokumente ja infot saab riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 26. oktoober 2010. a.

14. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget Aegviidu-Rehessaare-Krani, Punamäe-Pajupõõsa, Roosna metsateede uuendustööde kavade koostamiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22. oktoober 2010. a.

15. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget  Aleti-Mändama maaparandussüsteemi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27. oktoober 2010. a.

16. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget Lihulinna tee, Kõõru metsatee, Karujärve raudtee metsatee rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27. oktoober 2010. a.

17. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget Vana - Nurtu - Kohtru metsatee rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27. oktoober 2010. a.

18. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget Kuusiku maaparandussüsteemi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27. oktoober 2010. a.


19. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Põhja-Eesti piirkonna puhkemajanduslike rajatiste renoveerimistöödele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22. oktoober 2010. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni  RMK loodushoiuosakonna  Põhja -Eesti piirkonna juhatajalt Jaak Neljandik´ult tel.505 0485; e-post jaak.neljandik@rmk.ee

20. Kagu regioon soovib jooksvalt leida mehhaniseeritud valgustusraie, metsauuenduse hooldamise ja mittelikviidse puidu harvendusraie teostajaid lihtsustatud korras teenuste tellimise hangete järgselt vabaks jäänud objektidele. Tööde teostamine veel 2010. aasta jooksul.

Infot lepingute sõlmimise võimaluste kohta saab metsakasvatusjuhilt Indrek Karolinilt, e-post: indrek.karolin@rmk.ee, tel: 6767722 mob: 5053723