Septembrikuu riigihanked

1. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna  Kagu -Eesti piirkonna  Mäe loodusmajas teenuste osutamiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on  07.september 2010. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni  RMK loodushoiuosakonna   Kagu -Eesti piirkonna  juhatajalt  Rein Rosenberg´ilt tel., 508 3056; e-post rein.rosenberg@rmk.ee

2. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna  Kagu -Eesti piirkonna metsamajade hooldus- ja koristustöödele.

 Pakkumuste esitamise tähtaeg on  07.september  2010. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni  RMK loodushoiuosakonna   Kagu -Eesti piirkonna  juhatajalt  Rein Rosenberg´ilt tel., 508 3056; e-post rein.rosenberg@rmk.ee

3. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna  Edela -Eesti piirkonna Nigula raba matkaraja laudtee renoveerimiseks .

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 03.september 2010. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni  RMK loodushoiuosakonna  Edela -Eesti piirkonna juhatajalt Karin Grents´ilt tel., tel. 511 8698; e-post karin.grents@rmk.ee

4. RMK riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras ehitustööde tellimise hanked järgmistele objektidele:

RMK teetruupide uuendamine; asukoht Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa;

Länga ja Tehu tee uuendamine, asukoht Saaremaa;

Sangaste-Näälikese-Mõneku tee uuendamine, asukoht Valgamaa;

Aitsaare-Jaki taimeaia tee uuendamine, asukoht Valgamaa.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 15. september 2010. a. Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast: Küllike Kuusik, tel 5038556, e-mail kyllike.kuusik@rmk.ee

5. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget  plaatserverite soetamiseks IBM Blade H korpusesse.  Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21. september 2010. a.

6. RMK riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke mehhaniseeritud valgustusraie, metsauuenduse hooldamise, mittelikviidse puidu harvendusraie, liinitrasside aluse võsa raieks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 21. september 2010. a. Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast: Küllike Kuusik, tel 5038556, e-mail  kyllike.kuusik@rmk.ee

7. Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget  puude väljakaevamiseks vajamineva mehhaanilise labida ostmiseks RMK Tartu Puukooli.  Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22. september 2010. a.

8. 16.09.2010  Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanget  Laeva-Palupõhja tee ja Laeva metskonna ringtee rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Hankedokumente ja infot saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. september 2010. a.

9. 21.09.2010 RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Lääne-Eesti piirkonna Osmussaare külastuskorraldusliku infrastruktuuri rekonstrueerimise töödele.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. september 2010. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni  RMK loodushoiuosakonna  Lääne-Eesti piirkonna juhatajalt Tiina Selart´ilt tel.508 1180; e-post tiina.selart@rmk.ee

10. 23.09.2010

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Ida-Eesti piirkonna Alam-Pedja looduskaitseala loodusväärtuste hoidmiseks vajalike rajatiste rekonstrueerimise töödele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. september 2010. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni  RMK loodushoiuosakonna  Ida-Eesti piirkonna külastusjuhi Eerika Pugel´ilt tel.506 7248; e-post eerika.purgel@rmk.ee


11. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Ida-Eesti piirkonna Endla looduskaitsealal loodusväärtuste hoidmiseks vajalike rajatiste rekonstrueerimise  töödele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. september 2010. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni  RMK loodushoiuosakonna  Ida-Eesti piirkonna külastusjuhi Eerika Pugel´ilt tel.506 7248; e-post eerika.purgel@rmk.ee