Septembri riigihanked

1. RMK riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK Elistvere loomapargis loomade aedikute rekonstrueerimiseks. Hange on jagatud kaheks objektiks:

1) RMK Elistvere loomapargis elavate euroopa piisonite aediku vaheaia ja teenindus-söötmishoone ehitamine;
2) RMK Elistvere loomapargis elavate põtrade aediku ehitamine.
Tööde teostamise tähtaeg on 31. oktoober 2009. a., pakkumuste esitamise tähtaeg 8. september 2009. a. Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee.

2. RMK riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK Elistvere loomapargi väravaala väljaehitamiseks. Tööde teostamise tähtaeg on 31. oktoober 2009. a., pakkumuste esitamise tähtaeg 8. september 2009. a. Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee .

3. RMK Metsaparandustalitus korraldab läbirääkimistega vähempakkumised metsateede teeäärte ja kraavitrasside poomniidukiga võsaniitmiseks 2009. aastal. Tööde teostamise piirkonnad on: Pärnumaa, Tartumaa, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa, Raplamaa. Hankedokumente väljastab ja infot jagab RMK Metsaparandustalituse metsaparandaja Küllike Kuusik, tel 503 8556, e-mail  kyllike.kuusik@rmk.ee . Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 09. september 2009. a.

4. RMK riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke, millega tellitakse raie- ja kokkuveoteenust Kirde regioonis alates 2009. aasta oktoobrist kuni 30. juunini 2011. a. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. september 2009. a. Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee .

5. RMK riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanked, millega tellitakse energiapuidu hakkimise ja hakkpuidu veo teenust alates 2009. aasta septembrist - oktoobrist eesmärgiga tagada hakkpuidu tarned avatud hankemenetluse ettevalmistamise ja läbiviimise perioodil. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. september 2009. a. Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee .

6. RMK Metsaparandustalitus korraldab läbirääkimistega vähempakkumise Tartumaal, Vara vallas, Metsise tee rekonstrueerimiseks. Hankedokumente väljastab ja infot jagab RMK Metsaparandustalituse metsaparandaja Küllike Kuusik, tel 503 8556, e-mail  kyllike.kuusik@rmk.ee . Hanke pakkumuse esitamise tähtaeg 25. september 2009.a.