Augustikuu riigihanked

1. RMK riigihangete osakond ja Kagu regioon viivad läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke metsamaterjali raudteevedude tellimiseks Põlvamaalt, Valgamaalt ja Võrumaalt. Pakkumuste esitamise esialgne tähtaeg on 4. august 2009.a. Hankedokumente ja infot hanke kohta saab Kagu regiooni logistikajuhilt Andres Metjerilt, tel 521 6706, e-post andres.metjer@rmk.ee.

2. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke Nõva puhkealal loodushoiuobjektide juurde luidete kaitseks laudteede rajamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05. august 2009.a.

Hankedokumentide kohta saab infot RMK Nõva puhkeala juhataja Tiina Selartilt, tel 508 1180, e-post tiina.selart@rmk.ee.

3. RMK Metsaparandustalitus korraldab läbirääkimistega vähempakkumised metsateede teeäärte niitmiseks 2009. aastal Viljandimaal ja Lääne-Virumaal. Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 10. august 2009.a. 

Hankedokumente väljastab ja infot jagab RMK Metsaparandustalituse metsaparandaja Küllike Kuusik, tel 503 8556, e-post  kyllike.kuusik@rmk.ee

4. RMK riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanke Hiiumaal Pühalepa vallas asuva Kärdla-Tõrvanina matkaraja rekonstrueerimistööde II etapi ehitustööde tellimiseks. Tööde teostamise tähtaeg on 30. november 2009.a., pakkumuste esitamise tähtaeg 18. august 2009. a. Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee.

5. RMK riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke metsauuenduseks maapinna mehhaniseeritud ettevalmistamise tellimiseks Edela ja Kagu regioonide tööpiirkondades. Tööde teostamise tähtaeg on 30. november 2009.a., pakkumuste esitamise tähtaeg 31. august 2009. a. Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee

6. RMK riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanke Pärnumaal Häädemeeste vallas asuva Rannametsa-Tolkuse looduse õpperaja renoveerimise III etapi tellimiseks. Tööde teostamise tähtaeg on 30. november 2009.a., pakkumuste esitamise tähtaeg 31. august 2009. a. Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee.