Maakasutus

Maakasutuse tegevusvaldkond kannab hoolt selle eest, et iga RMK maatükk leiaks kasutust kõige targemal moel.  

Metsaosakond määrab igale RMK valduses olevale maatükile kasutuseesmärgi. See võib olla metsamajanduslik, looduskaitseline, puhkemajanduslik või midagi sellist, mida saab tagada maad välja rentides. RMK rendib maad välja näiteks poollooduslike koosluste hooldamiseks, põlluharimiseks, roo varumiseks, tervise- või ATV-radade tegemiseks.  

Metsaosakonda kuulub 18 metskonda üle Eesti – üks igas maakonnas, v.a Pärnumaal, Ida-Virumaal ja Harjumaal, kus metskondi on kaks. Metsaosakonna ülesandeks on määratleda metsad, mida majandades tuleb arvestada kõrgendatud avaliku huviga (nt asulalähedased metsad). Sellistel aladel tuleb kohaliku kogukonnaga tavalisest põhjalikumalt suhelda ja ulatuslikum uuendusraie nendega kooskõlastada. RMK esindaja kohaliku kogukonna jaoks on metsaülem.