29.07.2015

RMK looduskaitsetalitus viib läbi lihthanke kaitstavate loodusobjektide tähiste paigaldamise tellimiseks.

Hankedokumendid

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14. august 2015 a. kell 11:00

Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK looduskaitsetalituse juhatajalt Kristo Kokk’alt tel.503 6887; e-post kristo.kokk@rmk.ee