03.03.2014

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanget  metsakaitseliste tööde teostamiseks Põhja-Eesti piirkonna loodushoiuobjektidel

Hankelepingu hilisem täitmise tähtaeg on 13.10.2014

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 14. märts 2014

Hankedokumendid on allalaetavad aadressil: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Pohja-Eesti_hooldus/

Täiendav info: jaak.neljandik@rmk.ee

Pakkumised tuleb esitada digitaalselt e-posti aadressile tonu.must@rmk.ee või kirjalikult aadressile: Tõnu Must, RMK Loodushoiuosakond  Mammaste tee 3-13 Põlva vald 63211 Põlvamaa  hiljemalt 14. märts 2014 kell 11:00