29.05.2012

RMK riigihangete osakond viib läbi käsitsiraiena harvendus-, sanitaar- ja turberaieteenuse ja kokkuveoteenuse hanget (Kirde 2012-8). Hankedokumendid on kättesaadavad ning hankele registreerumine ja hankedokumentide kohta küsimuste esitamine toimub riigihangete registri kaudu:

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/134670


Pakkumuste esitamise tähtpäev on 11. juuni 2012. a kell 11.00.


31.05.2012

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihthanke Edela-Eesti piirkonna väikevormide ehitus- ja rekonstrueerimistöödele.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2012a. Tööde valmimise tähtaeg on 15. august 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Edela-Eesti piirkonna juhataja Karin Grents´ilt tel. 511 8698, e-post karin.grents@rmk.ee

01.06.2012

RMK riigihangete osakond viib läbi metsakasvatustööde tellimise hanget (2012-1) Edela ja Kagu regioonide vajadusteks. Tegemist on kokku 6 tööobjektiga. Hankedokumendid on kättesaadavad ning hankele registreerumine ja hankedokumentide kohta küsimuste esitamine ning vastamine toimub riigihangete registris:

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/134740


Pakkumuste esitamise tähtpäev on 12. juuni 2012. a kell 11.00.


06.06.2012

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihthanke Nõva puhkealal loodushoiuobjektide juurde luidete kaitseks ehitatud laudtee renoveerimiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18. juuni 2012a. Tööde valmimise tähtaeg on 30. august 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Lääne-Eesti piirkonna juhataja Tiina Selart`ilt tel.  508 1180, e-post tiina.selart@rmk.ee


08.06.2012
RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke metsakaitselistele töödele Kagu-Eesti piirkonna loodushoiuobjektidele. Pakkumise esitamise tähtaeg on 19. juuni 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Kagu-Eesti piirkonna juhatajalt Rein Rosenberg´ilt  tel. 508 3056, e-post rein.rosenberg@rmk.ee

11.06.2012

RMK looduskaitsetalitus viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke looduskaitsetööde tegemiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26. juuni 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni  RMK looduskaitsetalituse juhatajalt Kristo Kokk´alt,  tel.503 6887; e-post kristo.kokk@rmk.ee


14.06.2012

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihthanke Haanja looduspargi külastuskorraldusliku taristu rekonstrueerimistöödele.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25 juuni 2012a. Tööde valmimise tähtaeg on 31. august 2012. Hankedokumentide kohta annab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Lõuna-Eesti piirkonna külastusjuht Krista Näkk tel. 524 0187, e-post krista.nakk@rmk.ee   


19.06.2012

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihthanke Mäekonnu vaatetorni rekonstrueerimistöödele.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29 juuni 2012 a. Tööde valmimise tähtaeg on 31. juuli 2012. Hankedokumentide kohta annab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Lõuna-Eesti piirkonna külastusjuht Krista Näkk tel. 524 0187, e-post krista.nakk@rmk.ee