14.04.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Tallinna piirkonna loodushoiuobjektide hooldustöödele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02. mai 2011a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Tallinna piirkonna juhataja Kristjan Maasalu´lt tel. 5646 0209; e-post kristjan.maasalu@rmk.ee


28.04.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanget:

Mootorsaagide ja võsalõikurite ostmine - 2011 

Ostetakse 17 bensiinimootoriga metsanduslikku kettsaagi ja 22 bensiinimootoriga metsanduslikku võsalõikurit koos kohaletoimetamisega RMK Edela regiooni keskusesse ja RMK Kagu regiooni keskusesse. Pakkumused tuleb esitada hankija koostatud hankedokumentide alusel hiljemalt 10. maiks 2011.a. kell 11:00.

Hankele saab registreeruda ja hanke kohta saab informatsiooni e-posti aadressilt katrin.keert@rmk.ee

Hankedokumente saab alla laadida aadressilt:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/mootorsaed_ja_vosaloikurid_2011/


29.04.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget:

Põhja-Kõrvemaa LKA ja Rannamõisa MKA elupaikade taastamine

Hange koosneb kahest osast:

1. Põhja-Kõrvemaa LKA Jussi kanarbikunõmme taastamine Harjumaal, Kuusalu vallas, Koitjärve külas. Taastamistöö käigus tuleb raiuda 69 hektaril kõik seal kasvavad puittaimed, välja arvatud kanarbik. Raietööde käigus tuleb raiuda madalamaks ka varasema raie käigus kõrgeks (üle 10 cm pikkusega) jäänud kännud. Raiejäätmeid reeglina ei koristata. Tööd peavad olema lõpetatud 30. novembriks 2011.a.

2. Rannamõisa MKA elupaikade taastamine Harjumaal, Harku vallas, Tabasalu alevikus. Raiega hõlmatud ala pind on 2,0 ha. Tööde käigus tuleb peamiselt raiuda võsa piirkonna esteetilise ilme parandamiseks ning raiuda üksikuid puid ohutu liikumise tagamiseks. Raiejäätmed tuleb alalt koristada. Tööd peavad olema lõpetatud 30. novembriks 2011.a.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/pohja-korvemaa_ja_rannamoisa/

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17. mai 2011. kell 11.00. Täiendav info: reelika.sirge@rmk.ee


29.04.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget:

Ohepalu LKA väärtuslike elupaikade taastamine

Tööde teostamise asukoht on Ohepalu LKA, Ridaküla küla, Kadrina vald, Lääne-Virumaa. Puisniidu-ilmelise ala kujundamiseks raiutakse kahelt osatükilt kogupinnaga 12,7 ha võsa ning raiumisele määratud puud.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/ohepalu_LKA/

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17. mai 2011. kell 11.00. Täiendav info: reelika.sirge@rmk.ee


02.05.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget:

Tüveste raie- ja kokkuveoteenuse tellimine (2)

Tellitakse tüveste raie-ja kokkuveoteenust Kaitseväe Keskpolügooni territooriumil ajavahemikus 19.05.-20.06.2011. a (raiutava ala pindala ca 38 ha).Hankedokumendid:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/tyveste_raie_ja_kokkuvedu_2011/

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 12. mai 2011. a kell 11:00

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee