Jahilubade eesostuõiguse enampakkumine 2019

RMK korraldab Mercell hankekeskkonnas enampakkumise jahilubade eesostuõiguse omandamiseks Kilingi-Nõmme, Kuressaare ja Väätsa jahipiirkondade jahialadel. Elektroonilise enampakkumise läbiviimine korraldatakse RMK juhatuse liikme (digiallkirja kuupäev) käskkirja nr 1-5/47 alusel.

Mercell-hankekeskkonnas https://mercell.com  pannakse enampakkumisele 10 jahiala jahilubade eesostuõigus: juriidilisele isikule või füüsilisest isikust jahimehele müüakse jahiala sõralistest suurulukite jahilubade eesostuõigus 2019/2020 jahihooajaks. Nimetatud eesostuõigust on enampakkumise võitjal võimalik vastava avalduse alusel pikendada jahihooaja kaupa kuni 2022/2023 jahihooaja lõpuni, kui taotlejal on täidetud jahipidamisvõimaluste kasutamise kokkuleppe olulised tingimused. Jahiload võõrandatakse eesostuõiguse enampakkumise võitjale RMK jahindustalituse käskkirjaga kinnitatud hinnakirja alusel. Teenuse eesmärk on aastaringse jahipidamisvõimaluse pakkumine 10 jahialal jahimehele/jahiseltskonnale, kes soovib kompleksselt jahiala kasutada või ei oma piisavalt muid jahipidamisvõimalusi. Enampakkumise võiduga kaasneb jahialalt seireandmete ja kütitud ulukitelt teadusliku uurimismaterjali kogumine ning väikekiskjate minimaalne küttimiskohustus.

Jahilubade eesostuõiguse võõrandamine toimub enampakkumise (parima pakutud hinna alusel)  korras elektroonilises hankekeskkonnas. Pakkumus tuleb teha hankekeskkonnas hiljemalt 27. maiks 2019.a. kella 12:00.

Vaata lähemalt siit.