RMK avalikustab tulenevalt riigivaraseaduses sätestatule avalike enampakkumiste tulemuste kinnitamiste otsuste resolutiivosad:

RMK nõukogu 29.04.2022 otsuse nr 1-11/6 resolutiivosa: 

 1. Kinnitada 04.04.2022 hoonestamata kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused enampakkumise võitjate kasuks, kes olid kõrgeima pakkumise tegijateks (lisa 1).
 2. Kinnitada 04.04.2022 hoonestamata kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused riigivaraseaduse § 66 lõike 6 alusel võõrandatava kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku kasuks, kes on märgitud õigustatud isikuks (lisa 2).

RMK juhatuse 19.04.2022 otsuse nr 1-32/28 resolutiivosa:

 1. Kinnitada 04.04.2022 hoonestamata kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused enampakkumise võitjate kasuks, kes olid kõrgeima pakkumise tegijateks (lisa 1, juhatuse_otsuse_lisa_1_tulemuste_kinnitamine_voitjate_kasuks.xlsx).
 2. Kinnitada 04.04.2022 hoonestamata kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused riigivaraseaduse § 66 lõike 6 alusel võõrandatava kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku kasuks, kes on märgitud õigustatud isikuks (lisa 2, juhatuse_otsuse_lisa_2_tulemuste_kinnitamine_oigustatud_isikute_kasuks.xlsx).

RMK nõukogu 24.03.2022 otsuse nr 1-11/14 resolutiivosa:

 1. Kinnitada 28.02.2022 hoonestamata kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused enampakkumise võitjate kasuks, kes olid kõrgeima pakkumise tegijateks (lisa 1).
 2. Kinnitada 28.02.2022 hoonestamata kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused riigivaraseaduse § 66 lõike 6 alusel võõrandatava kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku kasuks, kes on märgitud õigustatud isikuks (lisa 2).

RMK juhatuse 15.03.2022 otsuse nr 1-32/16  resolutiivosa:

 1. Kinnitada 28.02.2022 hoonestamata kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused enampakkumise võitjate kasuks, kes olid kõrgeima pakkumise tegijateks (lisa1, juhatuse_otsuse_lisa_enampakkumise_tulemuste_kinnitamine_voitjate_kasuks.xlsx).
 2. Kinnitada 28.02.2022 hoonestamata kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused riigivaraseaduse § 66 lõike 6 alusel võõrandatava kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku kasuks, kes on märgitud õigustatud isikuks (lisa 2, juhatuse_otsuse_lisa_enampakkumise_tulemuste_kinnitamine_oigustatud_isikute_kasuks.xlsx).

RMK nõukogu 11.02.2022 otsuse nr 1-11/2 resolutiivosa:

 1. Hoonestatud kinnisvara 18.01.2022 avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine

  1.1. Kinnitada 18.01.2022 hoonestatud kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused ja     tunnistada Hiiu maakonnas, Hiiumaa vallas, Salinõmme külas asuva Kaitseala sadama kinnisasja     (pindalaga 1959 m², tootmismaa 100%, katastritunnusega 63902:001:0369, registriosa 1256133,     riigi kinnisvararegistri kood KV13527) koos selle oluliste osadega, milleks on paadikuur                      (suurusega 94,2 m²), sadamasild (suurusega 183,5 m²), slipp (suurusega 76 m²) osas:

  1.1.1. parima pakkumise tegijaks F-E Tootmine OÜ (registrikood 12866118), pakkumine ostuhinnaga      171 000 (ükssada seitsekümmend üks tuhat) eurot;

  1.1.2. paremuselt teise pakkumise tegijaks Laiumeri OÜ (registrikood 16423501), pakkumine      ostuhinnaga 152 356 (ükssada viiskümmend kaks tuhat kolmsada viiskümmend kuus) eurot.

 2. Hoonestamata kinnisvara 18.01.2022 avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine

  2.1. Kinnitada 18.01.2022 hoonestamata kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused     enampakkumise võitjate kasuks, kes olid kõrgeima pakkumise tegijateks (lisa 1, tulemuste     kinnitamine võitjate kasuks).

  2.2. Kinnitada 18.01.2022 hoonestamata kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused     riigivaraseaduse § 66 lõike 6 alusel võõrandatava kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku     kasuks, kes on märgitud õigustatud isikuks (lisa 2, tulemuste kinnitamine õigustatud isikute     kasuks).

RMK juhatuse 01.02.2022 otsuse nr 1-32/6 resolutiivosa:

 1. Kinnitada 18.01.2022 hoonestamata kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused enampakkumise võitjate kasuks, kes olid kõrgeima pakkumise tegijateks (lisa 1, juhatuse_otsuse_lisa_1_tulemuste_kinnitamine_voitjate_kasuks.xlsx).
 2. Kinnitada 18.01.2022 hoonestamata kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused riigivaraseaduse § 66 lõike 6 alusel võõrandatava kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku kasuks, kes on märgitud õigustatud isikuks (lisa 2, juhatuse_otsuse_lisa_2_tulemuste_kinnitamine_oigustatud_isikute_kasuks.xlsx).

RMK juhatuse 01.02.2022 otsuse nr 1-32/4 resolutiivosa:

 1. Kinnitada 18.01.2022 hoonestatud kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused ja tunnistada Lääne-Viru maakonnas, Rakvere linnas, Mäekalda tn 18 asuva kahekohalise garaažiboksi (334/4236 kaasomandist, kinnistu registriosa numbriga 5137850, kinnistu pindala 1299 m², elamumaa 100%, katastritunnus 66301:001:0097, riigi kinnisvararegistri kood KV33663) osas:

  1.1. parima pakkumise tegijaks Lian Seli (isikukood 48102215233), pakkumine ostuhinnaga 4 565     (neli tuhat viissada kuuskümmend viis) eurot;

  1.2. paremuselt teise pakkumise tegijaks OÜ Landeker (registrikood 10647932), pakkumine                     ostuhinnaga 4 110 (neli tuhat ükssada kümme) eurot.

RMK nõukogu 25.05.2021 otsuse nr 1-11/3 resolutiivosa:

Kinnitada hoonestatud kinnisvara 11.05.2021 avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused ja tunnistada parima pakkumise tegijaks: Harju maakonnas Tallinna linnas Pirita linnaosas Narva mnt 201a asuva kinnisasja (katastritunnus 78401:101:2546, registriosa nr 14158701, riigi kinnisvararegistri kood KV12823, suurus 8 920 m², elamumaa 100%) koos selle oluliste osadega, milleks on elamu (135,3 m²), majandushoone (59,6 m²), pesuköök (25,7 m²), kaev, piire ja väravad osas OÜ Landeker (registrikood 10647932) ostuhinnaga 448 000 (nelisada nelikümmend kaheksa tuhat) eurot.

RMK juhatuse 18.05.2021 otsuse nr 1-32/47 resolutiivosa:

Kinnitada 11.05.2021 hoonestatud kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused ja tunnistada parima pakkumise tegijaks: Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Elbiku külas asuva Kukeseene kinnisasja (katastritunnus 52001:001:0654, registriosa nr 16328050, riigi kinnisvararegistri kood KV24103, suurus 16598 m², tootmismaa 100%) koos selle oluliste osadega, milleks on töökoda (130,1 m²) ja töökoja kõrvalhoone (101,1 m²) osas Andres Pohlak (isikukood 36412010266) ostuhinnaga 51 000 (viiskümmend üks tuhat) eurot.

RMK nõukogu 30.03.2021 otsuse nr 1-11/2 resolutiivosa:

Kinnitada 09.03.2021 kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused enampakkumise võitjate kasuks, kes olid kõrgeima pakkumise tegijateks (protokolli lisa 3).

RMK juhatuse 23.03.2021 otsuse nr 1-32/25 resolutiivosa:

Kinnitada 09.03.2021 kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused enampakkumise võitjate kasuks, kes olid kõrgeima pakkumise tegijateks (lisa 1, juhatuse_otsuse_lisa_1_tulemuste_kinnitamine_voitjate_kasuks.xlsx).

RMK nõukogu 30.10.2020 otsuse nr 1-11/7 resolutiivosa:

Kinnitada 21.10.2020 kinnisvara avaliku enampakkumise tulemused ning tunnistada riigivaraseaduse § 66 lg 7 alusel taotluse esitanud ostmiseks õigustatud isikuks Lääne maakonnas Haapsalu linnas Paralepa alevikus asuv Männiku tee 30a kinnisasja (suurusega 152 161 m², maatulundusmaa 100%, katastritunnusega 67401:001:0570, registriosa 2899532, riigi kinnisvararegistri kood KV7300) koos selle oluliste osadega, milleks on saun (suurusega 37,9 m²), kuur (suurusega 188,6 m²), pumbamaja (suurusega 33 m²), puurkaev ja Taimla tee, osas Spinoso OÜ (registrikood 12790711) ostuhinnaga 142 511 eurot.

RMK nõukogu 29.09.2020 otsuse nr 1-11/6 resolutiivosad:

Kinnitada 15.09.2020 kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused ja tunnistada parima pakkumise tegijaks:

 1. Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Saburi külas asuva Jahilossi kinnisasja (katastritunnus 12601:005:0138, registriosa nr 4834704, riigi kinnisvararegistri kood KV8606, suurus 2,22 h, ühiskondlike ehitiste maa 100%) koos selle oluliste osadega, milleks on muinsuskaitsealused Saburi (Rupsi) jahimõis, jahimõisa ait ja jahimõisa kelder, riigi kinnisvara registris registreeritud administratiivhoone-elamu (suurus 429,2 m²), saun-ladu (suurus 38,2 m²), kuur (suurus 20,4 m²), majandushoone (suurus 154,8 m²), kelder (suurus 33,1 m²) osas Boris Krehhov (isikukood 38010122723) pakkumine ostuhinnaga 55 311 (viiskümmend viis tuhat kolmsada üksteist) eurot.
 2. Harju maakonnas Tallinna linnas Pirita linnaosas Miku tee 7 asuva kinnisasja (katastritunnus 78401:101:2678, registriosa nr 9810901, riigi kinnisvararegistri kood KV12821, suurus 8567 m², tootmismaa 100%) koos selle olulise osaga, milleks on aiandihoone-kauplus (suurus 1331,8 m²) osas Kiviaia Kodu OÜ (registrikood 14238389) pakkumine ostuhinnaga 328 000 (kolmsada kakskümmend kaheksa tuhat) eurot.
 3. Võru maakonnas Setomaa vallas Rõsna külas asuva Loodusmaja kinnisasja (katastritunnus 46503:002:0727, registriosa nr 1783138, riigi kinnisvararegistri kood KV5957, suurus 3,47 ha, maatulundusmaa 100%) koos selle oluliste osadega, milleks on Mäe suur puhkemaja (177,6 m²), Mäe ait (23,2 m²), Mäe väike puhkemaja (84,7 m²), saun (25,4 m²) ja kaev osas Agrofond OÜ (registrikood 10335138) osas pakkumine ostuhinnaga 312 627 (kolmsada kaksteist tuhat kuussada kakskümmend seitse) eurot. 

RMK juhatuse 29.09.2020 otsuse nr 1-32/97 resolutiivosad:

 1. Kinnitada 15.09.2020 kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused enampakkumise võitjate kasuks, kes olid kõrgeima pakkumise tegijateks (juhatuse_otsuse_lisa_1_tulemuste_kinnitamine_voitjate_kasuks.xlsx).
 2. Kinnitada 15.09.2020 kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused riigivaraseaduse § 66 lõike 6 alusel võõrandatava kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku kasuks ja riigivaraseaduse § 66 lõike 7 alusel kinnisasja põllumajanduslikul otstarbel kasutanud isiku kasuks, kes on märgitud õigustatud isikuks (juhatuse_otsuse_lisa_2_tulemuste_kinnitamine_oigustatud_isikute_kasuks.xlsx).

RMK nõukogu 29.09.2020 otsuse nr 1-11/6 resolutiivosad:

 1. Kinnitada 15.09.2020 kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused enampakkumise võitjate kasuks, kes olid kõrgeima pakkumise tegijateks vastavalt käesoleva otsuse lisale (protokolli lisa 3).
 2. Kinnitada 15.09.2020 kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused riigivaraseaduse § 66 lõike 6 alusel võõrandatava kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku kasuks, kes on märgitud õigustatud isikuks vastavalt käesoleva otsuse lisale (protokolli lisa 4).

RMK juhatuse 08.06.2020 otsuse nr 1-32/57 resolutiivosad:

 1. Kinnitada 26.05.2020 kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused enampakkumise võitjate kasuks, kes olid kõrgeima pakkumise tegijateks (lisa 1, juhatuse_otsuse_lisa_1_tulemuste_kinnitamine_enampakkumise_voitjate_kasuks.xlsx).
 2. Kinnitada 26.05.2020 kinnisvara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused riigivaraseaduse § 66 lõike 6 alusel võõrandatava kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku kasuks, kes on märgitud õigustatud isikuks (lisa 2,juhatuse_otsuse_lisa_2_tulemuste_kinnitamine_oigustatud_isikute_kasuks.xlsx).
RMK nõukogu 12.03.2020 otsuse nr 1-11/3 resolutiivosa: 

Kinnitada 03.03.2020 kinnisvara avaliku suulise enampakkumise tulemused ja tunnistada parima pakkumise tegijaks Järva maakonnas, Türi vallas, Rassi külas asuv Metskonna kinnisasi (suurusega 2,05 ha, ühiskondlike ehitiste maa 100%, katastritunnusega 27101:002:0098, registriosa nr 2943436, riigi kinnisvararegistri kood KV28044) koos selle oluliste osadega, milleks on kontorihoone (suurusega 368,8 m²), laut (suurusega 87,3 m²), saun (suurusega 53,4 m²), kelder (suurusega 53,8 m²), puukuur (suurusega 97,0 m²), laohoone (suurusega 266,1 m²), väliskanalisatsioon ja kaev, osas Elor Ilmet (isikukood 36004174916), pakkumine ostuhinnaga 65 000 (kuuskümmend viis tuhat) eurot.

RMK nõukogu 02.03 2020 otsuse nr 1-11/2 resolutiivosa: 

Kinnitada Pärnu maakonnas asuva kinnisasja (kinnistusregistri osa nr 5730650, riigi kinnisvararegistri kood KV69170) 18.02.2020 toimunud avaliku suulise enampakkumise tulemused enampakkumise võitja Eesti Energia AS-i (registrikood 10421629) kasuks pakkumissummaga 51 500 000 (viiskümmend üks miljonit viissada tuhat) eurot. Paremuselt teise pakkumise tegi Osaühing Utilitas (registrikood 12205523) pakkumissummaga 51 450 000 (viiskümmend üks miljonit nelisada viiskümmend tuhat) eurot.