Metsa majandamise kavad

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Metsa majandamise kavad

Läänemaa metskond

Kava Kaart

Lääne-Virumaa metskond

Kava Kaart

Põlvamaa metskond

Kava Kaart

Pärnumaa metskond

Kava Kaart

Raplamaa metskond

KavaKaart

Valgamaa metskond

Kava Kaart

Võrumaa metskond

KavaKaart

Vändra metskond

KavaKaart

Alutaguse metskond

KavaKaart

Harjumaa metskond

KavaKaart

Hiiumaa metskond

KavaKaart

Ida-Virumaa metskond

KavaKaart

Järvamaa metskond

KavaKaart

Jõgevamaa metskond

KavaKaart

Saaremaa metskond

KavaKaart

Tartumaa metskond

KavaKaart

Viljandimaa metskond

KavaKaart